10 Gbit/s based NRZ DWDM systems using polarisation switching in single wavelength channel

A. Hodzic, N. Hecker-Denschlag, M. Winter, S.L. Jansen, K. Saucke, K. Petermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

100 Downloads (Pure)

Samenvatting

It is experimentally demonstrated that the nonlinear tolerance of 10 Gbit/s/ch NRZ based DWDM systems over 1500 km standard singlemode fibre can be significantly improved through the use of orthogonal polarisation switching between adjacent bits in a single wavelength channel.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1329-1330
Aantal pagina's2
TijdschriftElectronics Letters
Volume39
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '10 Gbit/s based NRZ DWDM systems using polarisation switching in single wavelength channel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit