1 x 4 InP SOI optical switch replaces passive splitters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-9
TijdschriftLaser Focus World
Volume49
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun 2013

Citeer dit