1-Methylheptatrienyl and methylcycloheptadienyl anions

H. Kloosterziel, J.A.A. Drunen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1-Methylheptatrienyl and methylcycloheptadienyl anions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen