[1-(2-Carboxyphenyl)-3,5-diphenylformazanato](pyridine)palladium(II), [Pd(C20H14N4O2)(C5H5N)]

S. Balt, C. Klok, J. Meuldijk, J. Boer, den, C.H. Stam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  81 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Abstract in full text.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)528-530
  Aantal pagina's3
  TijdschriftActa Crystallographica, Section C: Crystal Structure Communications
  VolumeC41
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '[1-(2-Carboxyphenyl)-3,5-diphenylformazanato](pyridine)palladium(II), [Pd(C20H14N4O2)(C5H5N)]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit