0D and 1D metals: plasmonic sensors and charge conductors

Matteo Parente

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Baldi, Andrea, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 okt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5132-3
StatusGepubliceerd - 15 okt. 2020
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit