(0,2)-graphs and root systems

A.E. Brouwer, L. Chastkofsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

We construct (0, 2)-graphs from root systems with simply laced diagram and study their properties.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer140537
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftJournal of Discrete Mathematics
Volume2013
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(0,2)-graphs and root systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit