ℋ Optimal Estimation for Linear Coupled PDE Systems

Amritam Das, Sachin Shivakumar, Siep Weiland, Matthew M. Peet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ℋ Optimal Estimation for Linear Coupled PDE Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen