Ruimte voor Gezondheid

Project: Onderzoek direct

Projectdetails

Omschrijving

Het kompas van gezonde slimme wijken: een framework voor de ontwikkeling van een nieuwe gezonde en inclusieve wijk

Omschrijving in begrijpelijke taal

Hoe kan een wijk zijn bewoners – met diverse achtergronden en capaciteiten- fysiek en mentaal stimuleren om hun gezondheid te onderhouden? Op zoek naar een omgevingsgerichte aanpak voor gezonde wijken is een consortium van acht partners onder penvoerderschap van Prof.dr.ir. M.Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kennisagenda voor ‘Ruimte voor gezondheid’. Deze kennisagenda wordt toegepast in een nieuwe woonwijk in Helmond, Brandevoort II.
Korte titelGEzonde sLimme wIJKen
AcroniemGeLIJK
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/181/12/22

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.