Everyday Sounds of Dementia

  Project: Onderzoek direct

  Projectdetails

  Omschrijving

  Begin 2018 zijn Technische Universiteit Eindhoven, Tranzo (Tilburg University), Coöperatie Slimmer Leven en Archipel gestart met het driejarig project ‘Everyday Sounds of Dementia’. In dit project wordt onderzocht hoe geluid een positieve impact kan hebben op mensen met dementie, door het ontwerpen van concrete toepassingen die vervolgens in een natuurlijke omgeving worden geëvalueerd. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW.

  Omschrijving in begrijpelijke taal

  Door de toenemende vergrijzing is dementie één van de uitdagingen in de huidige maatschappij. Momenteel bestaat er geen geneesmiddel, waardoor er grote nood is aan niet-farmaceutische toepassingen die de kwaliteit van leven van mensen met dementie kan verbeteren. Deze toepassingen stellen mensen met dementie o.a. in staat om langer zelfstandig thuis te blijven, of om angst, stress en verveling, die gepaard gaan met dementie, tegen te gaan. Er is reeds aangetoond dat muziek herinneringen kan oproepen of bepaalde emoties kan opwekken bij mensen met dementie. Maar de invloed van geluid op mensen met dementie is echter nog weinig onderzocht. Geluid ondersteunt mensen in het dagelijks leven door de signalerings-, communicatie- en entertainfunctie. Geluid wordt bewust en onbewust opgevangen en helpt ons begrip te krijgen van onze omgeving, te functioneren en plezier te hebben in het dagelijks leven. Door jarenlang aanwezig te zijn in dezelfde omgeving wordt er een sterke band opgebouwd met geluiden uit die omgeving. Geluid heeft dus een grote potentie om een positief effect te hebben op mensen met dementie.

  In dit project wordt onderzocht hoe geluid een positieve impact kan hebben op mensen met dementie, door het iteratief ontwerpen van concrete toepassingen die vervolgens in een natuurlijke context geëvalueerd worden. Tijdens het ontwerpproces zullen zowel mensen met dementie, als mensen uit hun directe leefomgeving zoals verzorgers en familieleden nauw betrokken worden. Aan de hand hiervan worden richtlijnen opgesteld voor het betrekken van deze stakeholders in (ontwerp)onderzoek.

  Partners
  Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. Het project is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), wetenschappelijk centrum Tranzo, zorginstelling Archipel en netwerkorganisatie Slimmer Leven 2020.

  Onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven is het Expertisecentrum Dementie & Technologie. In dit centrum richt men zich op het ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en bestuderen van technologische interventies voor mensen met dementie.
  Rol binnen het project: TU/e voert het onderzoek naar geluid en dementie uit, en focust hierbij op het ontwerpproces en het betrekken van mensen met dementie daarin. Daarnaast is TU/e verantwoordelijk voor de projectcoördinatie.

  Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevorderen ze het evidence based werken.
  Rol binnen het project: Tranzo voert het onderzoek naar geluid en dementie uit.

  Archipel is een grote zorgorganisatie die zowel intra- als extramurale zorg levert in de regio Eindhoven. Archipel biedt vele faciliteiten, zelfstandig wonen, revalidatie, verpleeghuizen, een polikliniek, dagbehandeling en dagbestedingsactiviteiten op hun locaties, maar ook daarbuiten. Ze hebben ervaring met deelname in onderzoeksprojecten.
  Rol binnen het project: Archipel werft deelnemers voor het onderzoek.

  De Coöperatie Slimmer Leven 2020 maakt zich sterk voor het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit doen zij samen met hun meer dan 60 leden in Eindhoven en omstreken.
  Rol binnen het project: Slimmer Leven 2020 draagt zorg voor het verspreiden van de resultaten en belangrijk nieuws betreffende het project.
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/03/1819/07/21

  Trefwoorden

  • Dementie
  • Design
  • Geluid
  • Technologie

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.