De invloed van het stadsontwerp op de beleving en gevoelens van burgers

  • Weijs - Perrée, Minou (Projectmedewerker)
  • Massaad, Houria, (Contactpersoon facturen)
  • Massaad, Houria, (Projectadministrateur Decentraal)
  • Dane, Gamze (Project Manager)
  • Sartorius - ter Haar, Mariska, (Projectadministrateur Centraal)

Project: Onderzoek direct

StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/1931/03/20