Vederprijs 2023

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

Vrijwel ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt het fonds een prijs uit aan één of meer wetenschappers, nederlander door geboorte, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of aanverwante wetenschappen of technieken. Dit kan zijn een prijs, de Vederprijs of een beloning.
Mate van erkenningNationaal
Toekennende organisatieVederfonds