Unilever Research Award for MSC student (role: supervisor)

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

One of my MSC students (Stefan Heijmans) won the Unilever Research Award for his MSC Thesis on spatially invariant systems with networked communication.
Mate van erkenningNationaal