TU/e Best PhD Thesis Award

Prijs: TU/eAndersWetenschappelijk

Omschrijving

Award for the best PhD thesis at Eindhoven University of Technology defended in 2017.
Toekennende organisatieTechnische Universiteit Eindhoven