Top-cited paper in peer-reviewed Journal Building & Environment over period 2012 - 2017 [ranked nr. 30 of 2524 papers]

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

For the paper:
Montazeri H, Blocken B. 2013. CFD simulation of wind-induced pressure coefficients on buildings with and without balconies: validation and sensitivity analysis. Building and Environment 60: 137-149. do:10.1016/j.buildenv.2012.11.012
Mate van erkenningInternationaal
Toekennende organisatieElsevier Scopus

    Vingerafdruk