Top-cited paper in peer-reviewed Journal Building & Environment over period 2012 - 2017 [ranked nr. 15 of 2524 papers]

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

For the paper:
Blocken B. 2015. Computational Fluid Dynamics for Urban Physics: Importance, scales, possibilities, limitations and ten tips and tricks towards accurate and reliable simulations. Building and Environment 91: 219-245. doi:10.1016/j.buildenv.2015.02.015
Mate van erkenningInternationaal
Toekennende organisatieElsevier Scopus

    Vingerafdruk