Omschrijving

Senior Member of the IEEE
Mate van erkenningInternationaal
Toekennende organisatieThe Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)