KIvI-E prize

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

The KIvI-E prize is a two yearly prize of the Dutch institute of engineers for the best MSc thesis in the field of electrical engineering in the Netherlands.
Mate van erkenningNationaal
Toekennende organisatieKIvI

    Vingerafdruk