Industria Education Award Beste teacher Industrial Engineering Post-propedeutic

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Toekennende organisatie