Industria Education Award 2022-2023 Best Teacher Post-propedeutic Industrial Engineering

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Toekennende organisatie