IEEE Fellow

Prijs: AndersFellowships & membershipsWetenschappelijk

Mate van erkenningInternationaal
Toekennende organisatieThe Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)