Extraordinary Award of Doctorate Thesis

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

Recognition for the defended thesis during the 2017/2018 academic year in the University Pablo de Olavide.
Mate van erkenningLokaal
Toekennende organisatieUniversity Pablo de Olavide