Exemplary Reviewer Award

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Toekennende organisatieIEEE Communications Society (ComSoc)