EECI European PhD Award for one of my PhD students (role: supervisor)

Prijs: AndersWerk, activiteit of publicatie gerelateerde prijzen (lifetime, best paper, poster etc.)Wetenschappelijk

Omschrijving

One of my PhD students (Mircea Lazar) received the European PhD Award on Embedded and Networked Control for his thesis in 2007
Mate van erkenningInternationaal