Persoonlijk profiel

Research profile

Noud rondde zijn master Werktuigbouwkunde af aan de sectie Mechanics of Materials van de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeerwerk betrof het begrijpen van breukgedrag in zilver sinter verbindingen ontworpen voor high power electronics. Hier werd de Miniature Mixed Mode Bending (MMMB) stage gebruikt om in-situ experimenteel de mixed-mode breuktaaiheid van zilver sinter verbindingen te bepalen. De resultaten werden verzameld met zowel nanodeeltjes als microvlokken zilver en werden getest bij twee verschillende sintertemperaturen. De belangrijkste conclusie van het werk was dat de zilver sinter met nanodeeltjes zich lineair gedroeg over de gemengde modus, terwijl de zilver sinter met microvlokken een nogal onverwachte dip in breuktaaiheid had bij een lage modushoek en geen significante stijging naar modus II.

Deze resultaten leidden tot andere vragen en daarom zet hij het project voort als promovendus. Het hoofddoel van het promotieonderzoek is om de materiaaleigenschappen en het breukgedrag van zilver sinter in combinatie met additieven verder in detail te onderzoeken.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Noud P.T. Schoenmakers actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen