Nico A. Hendriks

prof.ir.

  • 114 Citaten
19922011
Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Scriptie

(Her)gebruikt bouwen : demontage en hergebruik van geprefabriceerde betonelementen van naoorlogse (montage-)systeembouwwoningen

Auteur: van Nunen, H., 31 dec 1999

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2) & Liebregts, M. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Aanzet tot een nieuw LCA-model voor gebouwen: theoretische en praktische knelpunten in de levenscyclusanalyse voor gebouwen en de zwaartepunten in het milieuprofiel van woningen

Auteur: Blom, I., 31 jan 2006

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), van Nunen, H. (Afstudeerdocent 2) & van der Zanden, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bamboo sandwich panel: innovative application of bamboo within an external wall, according to the principles of Platform Materials Thinking (TU/e)

Auteur: Grosjev, A., 31 aug 2016

Begeleider: van Schaijk, L. (Afstudeerdocent 1), Brouwers, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Bealging van de gebouwde omgeving : een verkennend onderzoek naar groenverkleuring in de praktijk

Auteur: van Hal, E., 31 dec 2001

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Brandgedrag van riet

Auteur: Oomens, E., 31 aug 1997

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Brandwerendheid van bouwdelen m.b.v. een nieuw ontwikkelde beproevingsmethode

Auteur: Lieben, E., 31 aug 1995

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Consumentgericht bouwen van ontwerp tot en met verandering: ontwikkleing van een ontwerpmethode waarbij bewoners zelf flexibiliteitsmaatregelen kiezen

Auteur: Roders, M., 31 jan 2004

Begeleider: Timmermans, A. (Afstudeerdocent 1), Post, J. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De Bloemenbuurt in tweede bloei: een gerevitaliseerd vooroorlogs tuindorp als authentiek decor voor modern wonen

Auteur: Verest, J., 31 jan 2006

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1), Willems, M. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De invloed van zoutbelasting op het vochttransport in poreuze materialen

Auteur: Maassen, M., 31 dec 1998

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Brocken, H. (Afstudeerdocent 2), Lamers, H. (Afstudeerdocent 2), avn de Klugt, L. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & Hartgers, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Delta: stoombad en heteluchtbad in een Amsterdams badhuis

Auteur: Grootveld, L., 29 feb 2004

Begeleider: Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 1), Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Duurzaamheid bij woningcorporaties: ... meer dan alleen energie!

Auteur: Goorts, C., 31 mei 2010

Begeleider: Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 1) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Ecoplaatmateriaal uit hennep: een verkennend onderzoek

Auteur: de Ruijter, G., 31 aug 2003

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1) & Lamers, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Een doorbraak voor de Flexibele Doorbraak?: voorwaarden voor, en meerwaarde bij de toepassing van een innovatieve renovatie-ingreep

Auteur: Laurs, R., 30 apr 2005

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Erkelens, P. (Afstudeerdocent 2) & Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Een IFD-installatieontwerp voor de Flexibele Doorbraak

Auteur: Boons, J., 2005

Begeleider: Rutten, P. (Afstudeerdocent 1), van Gassel, F. (Afstudeerdocent 1) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een kwaliteitskostenonderzoek bij een dakdekkingsbedrijf

Auteur: Nijs, F., 30 sep 1994

Begeleider: Hardon, J. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Filiforme corrosie en hechtsterkte : onderzoek naar de correlatie tussen de hechtsterkte van een coating op een aluminium substraat en de mate waarin filiforme corrosie optreedt

Auteur: de Laat, A., 31 dec 1996

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Bancken, E. (Afstudeerdocent 2) & van Schaijk, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Gelaagd glas in schuine glasgevels

Auteur: Damen, M., 31 aug 1996

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Hardon, J. (Afstudeerdocent 2) & Kerstens, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Haalbaarheidsonderzoek betreffende de vervaardiging van een composietmateriaal uit houtvezels en een bindmiddel op basis van magnesiumoxide en ammoniumfosfaten

Auteur: van den Bosch, C., 31 mei 1996

Begeleider: Lamers, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Hollandse klimaatgevel: simulatiemodel voor thermische eiegenschappen in zomercondities

Auteur: Willems, M., 31 dec 2006

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Renckens, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & de Wit, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

How to motivate owner occupants to take energy saving measures

Auteur: Jongejan, J., 31 jul 2011

Begeleider: Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 1) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Hygrisch en mechanisch gedrag van hout bij veranderende vochtomstandigheden

Auteur: van Hout, N., 30 jun 2001

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Hygrothermische aspecten van houtstapelbouw

Auteur: van Langen, Y. C., 30 apr 2005

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Schellen, H. (Afstudeerdocent 2) & Lamers, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

ICQC - indoor climate quality check: een onderzoek naar de relaties tussen het technische ontwerp en het binnenklimaat

Auteur: van Wanroij, J., 31 aug 2006

Begeleider: Post, J. (Afstudeerdocent 1), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2) & van den Brand, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Installatieontwerp voor "De flexibele doorbraak II

Auteur: van der Kamp, J., 30 jun 2004

Begeleider: Rutten, P. (Afstudeerdocent 1), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2) & van Gassel, F. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Integratie van een balkon en een woninguitbreiding

Auteur: Heunen, E., 31 dec 1994

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1), Timmermans, A. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Karakterisering van baksteen met betrekking tot het vloeistoftransport

Auteur: Wielders, H., 31 mrt 1995

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Milieu-effecten van mechanisch bevestigde bitumineuze dakbanen

Auteur: Rademaker, L., 31 mrt 1995

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Milieugerichte LevensCyclusAnalyse (LCA) van de productgroep dakgootsystemen met behulp van SimaPro 3.0

Auteur: de Hoog, J., 31 aug 1996

Begeleider: Hardon, J. (Begeleider), Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 1) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Milieurelevante produktinformatie in de bouw

Auteur: Kramer, R., 31 aug 1996

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek aan een nieuw principe energiedak

Auteur: Willemsen, S., 31 aug 1996

Begeleider: Leijendeckers, P. (Afstudeerdocent 1), van Helden, W. (Afstudeerdocent 2), de Wit, M. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek naar de (bouw)fysische condities van de spouw en de duurzame toepasbaarheid van vlaswol als isolatiemateriaal in een traditionele spouwmuur

Auteur: van Schijndel, H., 31 aug 2006

Begeleider: Lamers, H. (Afstudeerdocent 1), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2) & van der Zanden, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Ontwerp voor een onderhoudsarm kozijn

Auteur: Dickhaut, M., 31 aug 2002

Begeleider: van Schaijk, L. (Afstudeerdocent 2), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1) & van der Zande, M. (Begeleider)

Scriptie/masterproef: Master

Ontwikkelen van verbetervoorstellen voor milieubeoordelingsmodel DuBo-calc: evaluatie van de user interface - afweging van milieu-weegmethoden

Auteur: Cats, D., 31 mei 2005

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), van Nunen, H. (Afstudeerdocent 2) & van der Zanden, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Ontwikkeling van een polystyreen/hout composietmateriaal

Auteur: van der Pol, M., 30 apr 1997

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Roerend goed bouwen : een onderzoek aan een drooggestapelde sandwichgevel . Roerend goed bouwen : ontwerp van een demontabel funderingssysteem

Auteur: Hebly, E., 31 mei 1995

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2) & Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Studies naar een industrieel, flexibel en demontabel gevelsysteem

Auteur: Timmermans, V., 28 feb 2002

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Sustainable building systems for low-cost housing in Guayaquil, Ecuador

Auteur: Pronk, M., 31 aug 2002

Begeleider: van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Afstudeerdocent 1), Romijn, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Thermen Tilburg: rust en ruimte in de binnenstad

Auteur: Rikhof, E., 30 nov 2005

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1), Voorthuis, J. (Afstudeerdocent 2), Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Toepassing van zonnestroomsystemen in gevels

Auteur: van Keulen, L., 31 aug 2005

Begeleider: Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 1), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2), Ham, M. (Afstudeerdocent 2) & Knol, R. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

TWINFIX pui: de ontwikkeling van een IFD pui

Auteur: Zwanenburg, M., 2005

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 2) & Timmermans, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

U-turm : vrije tijd en wonnen : openbaar wonen in vrijetijdsmaatschappij, McLiving . Pilot-projekt; een woongebouw te Amsterdam

Auteur: Bergman, A., 31 aug 1998

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1), Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Verhogen thermische prestaties dubbel glas m.b.v. cellulair glas

Auteur: van de Vliet, M., 25 sep 2003

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Vochtdoorslag bij gelijmde baksteenconstructies met open stootvoegen

Auteur: van de Ven, P., 30 apr 1999

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), van Schaijk, L. (Afstudeerdocent 2) & de Kroon, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Vochttransport door gelijmde baksteenconstructies

Auteur: Leppers, R., 31 aug 1996

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), van Schaijk, L. (Afstudeerdocent 2), de Wit, M. (Afstudeerdocent 2) & Kroon, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Vochttransport in metselwerk ter plaatse van de overgang baksteen-mortel

Auteur: Smolders, H., 31 aug 1996

Begeleider: Brocken, H. (Afstudeerdocent 1), Groot, C. J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2), Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2), Kopinga, K. (Afstudeerdocent 2), Pel, L. (Afstudeerdocent 2) & de Wit, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Vochttransport in monumentaal metselwerk

Auteur: ter Bekke, T., 31 mei 2001

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), Schellen, H. (Afstudeerdocent 2), van Schijndel, A. (Afstudeerdocent 2) & van der Spoel, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Woning als energieleverend systeem: analyse van de barrieres en de kansen voor de grootschalige toepassing van energieleverende nieuwbouwwoningen

Auteur: Twuijver, T., 31 mrt 2008

Begeleider: Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 1) & Hendriks, N. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand