Persoonlijk profiel

Research profile

Als promovendus werkt Marijn Venderbosch aan het ontwerpen en opbouwen van een nieuw experiment.  In dit experiment worden atomen afgekoeld tot iets meer dan één miljoenste graad boven het absolute nulpunt, waarna ze in een hologram van een laser kunnen worden opgesloten om gebruikt te worden als quantum bits.

Academic background

Marijn behaalde zijn bachelor en master binnen Eindhoven University of Technology. Zijn scriptie getiteld 'holographic optical tweezers for arrays of single atoms' werd begeleid door Edgar Vredenbregt en Servaas Kokkelmans. 

Quote

"Met behulp van lasers kunnen we in ons lab individuele atomen opsluiten, herarrangeren in arbitrary configuraties en kwamtumtoestanden aanpassen".

Onderwijs en Doceren

  • Experimental physics 2
  • Data acquisition and processing
  • Introduction to quantum technology