• 38 Citaties
1984 …2018

Research output per year

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Scriptie

(C)PO in de gemeentelijke organisatie: het Kavelpaspoort als kritische succesfactor

Auteur: van der Weide, J., 31 okt 2013

Begeleider: Maussen, S. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Visser, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Aanpak scheefwoners: strategieanalyse voor de omgang met scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Auteur: Wolters, N., 31 dec 2013

Begeleider: van den Berg, P. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Berghuis, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Aanpasbaarheid van woningen: een onderzoek naar indicatoren voor aanpasbaarheid van woningen in het kader van duurzaamheid

Auteur: Jorritsma, H., 31 dec 2008

Begeleider: Erkelens, P. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Mak, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Aanzet marktwaardebepaling zorgvastgoed: een onderzoek naar het bepalen van de marktwaarde van het verpleeghuis binnen de verpleging en verzorgingssector

Auteur: van der Grinten, J., 2016

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & van der Grinten, J. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Activiteit op de moderne werkplek: een studie naar de invloedsfactoren op het gebruik van faciliteiten in een activiteitgerelateerd huisvestingconcept

Auteur: Kleijn, M., 31 aug 2011

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Kemperman, A. (Afstudeerdocent 2), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2) & Hendriks, E. H. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Actor de présence: samenwerkingsvormen in historische binnensteden

Auteur: Külter, R., 31 okt 2012

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2) & Kemperman, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Additionele dienstverlening bij woningverhuur in het duurdere segment : de case Vesteda

Auteur: Bronckers, J. H., 30 nov 2000

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Dogge, P. (Afstudeerdocent 2) & Pelt, N. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand

Affordable social housing for one-person households

Auteur: Schüll, M., 31 dec 2013

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Leussink, M. (Afstudeerdocent 2) & Maussen, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

A fuzzy multi-criteria decision support system for upscale business hotel location selection in Western Europe

Auteur: Damman, G., 31 dec 2011

Begeleider: Borgers, A. (Afstudeerdocent 1), Kemperman, A. (Afstudeerdocent 2), van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Analysis of the housing situation in Minsk (Belarus)

Auteur: Jansen, F., 31 mrt 1997

Begeleider: Lapperre, P. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2), Gaillard, H. (Afstudeerdocent 2) & Korban, L. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Aspire, communicate, create, experience: de inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling

Auteur: Vroemen, J., 30 sep 2009

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Havermans, D. (Afstudeerdocent 2) & Wijnhoven, L. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen: een onderzoek naar het toezicht op risico's bij investeringsbeslissingen door de Raad van Commissarissen van woningcorporaties

Auteur: Koot, E., 30 jun 2011

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 2), Schuld, L. (Externe persoon) (Externe coach) & Havermans, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Bedrijfsidentiteit vs. bedrijfsimago: een onderzoek naar de rol van bedrijfshuisvesting bij branding in de bankensector

Auteur: Zoetemelk, P., 31 dec 2011

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2), Havermans, D. (Afstudeerdocent 2) & Leussink, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Bedrijfsruimten: een vastgoedbeleggingssector?

Auteur: Ho, T., 31 aug 2006

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Janssen, I. (Afstudeerdocent 2) & Arentze, T. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Belemmeringen voor de groei van de bedrijfsruimtebeleggingsmarkt

Auteur: Bongers, N., 31 aug 2011

Begeleider: Blokhuis, E. (Afstudeerdocent 1), Janssen, I. (Afstudeerdocent 2) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Benchmarking van vastgoedbeheerproces: het vaststellen van benchmarks voor indicatoren in het beheer van woningen ten behoeve van het transparanter maken van het vastgoedbeheerproces

Auteur: Westerhof, A., 31 aug 1998

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Kokke, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Besluitvormingsmodel kantoorrenovaties

Auteur: van Ree, E., 31 aug 1994

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestaande wijken zijn de wijken van de toekomst: belangrijke factoren in binnenstedelijke hersturureringsopgaven

Auteur: Geelen, N., 31 aug 2012

Begeleider: van de Ven, L. (Afstudeerdocent 1), Leussink, M. (Afstudeerdocent 2), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Huppertz, C. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Blijvend thuis in eigen huis : ontwikkelen van een methode om de particuliere huisvesting in Noord-Brabant te testen op geschiktheid voor bewoning door ouderen

Auteur: Luijten, J., 31 aug 1996

Begeleider: van Andel, J. (Afstudeerdocent 1) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bouwstenen voor productief huisvesten: een evaluatieonderzoek naar de succesfactoren van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker

Auteur: Groenen, P., 31 jul 2010

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2) & Janssen, I. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

BouwWijzer!: ontwikkeling van een instrument dat de starter naar een passend bouwproces leidt

Auteur: Buddingh', I., 31 jul 2006

Begeleider: Maussen, S. (Afstudeerdocent 1), Janssen, I. (Afstudeerdocent 2), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2), Kastein, M. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & van Lent, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

BouwWijzer!: wat is voor u de beste weg naar een nieuwbouwwoning?!

Auteur: Buddingh', I., 2006

Begeleider: Maussen, S. (Afstudeerdocent 1), Janssen, I. (Afstudeerdocent 2), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2), Kastein, M. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & van Lent, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Brainport Eindhoven: op zoek naar het juiste bedrijventerrein

Auteur: Prohn, I., 31 dec 2007

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2) & Janssen, I. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Buurten in de lift: een onderzoek naar de samenhang van de WOZ waarde met de verschillende buurtkenmerken en de mogelijke invloed van ingrepen

Auteur: van Wijk, M., 31 jan 2011

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Blokhuis, E. (Afstudeerdocent 2) & Havermans, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand

Collectief zelf ontwikkelen en actief burgerschap: een onderzoek naar gedragsverschillen tussen zelfontwikkelaars en reguliere kopers, in de buurt

Auteur: van Lavieren, J., 30 nov 2013

Begeleider: Maussen, S. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Havermans, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Combinatieprojecten : een studie naar de financieel-economische optimalisatiemogelijkheden van gecombineerde projecten bij herstructurering

Auteur: Bots, M., 30 apr 2003

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Hofman, H. (Afstudeerdocent 2) & van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

'Communiceren over kwaliteit': energiebesparing, flexibiliteit en gezondheid inzichtelijk voor de consument

Auteur: Clement, I., 31 dec 2007

Begeleider: Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 1), Erkelens, P. (Afstudeerdocent 2), van Hal, A. (Externe persoon) (Externe coach) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Complex gemengd complex: een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen

Auteur: Quirijns, P., 31 aug 2011

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Heijs, W. (Afstudeerdocent 2) & Maessen, H. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Conceptontwikkeling voor creatieve broedplaatsen

Auteur: Verschoor, M., 31 aug 2009

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2), van Iersel, M. (Externe persoon) (Externe coach) & van Herpt, R. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Conserveren, renoveren, transformeren of sloop, gevolgd door vervangende nieuwbouw?: zoektocht naar een geschikt alternatief in de sociale woningbouw

Auteur: Najah, M., 30 nov 2012

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2), Havermans, D. (Afstudeerdocent 2) & Tijssens, R. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Corporate branding en real estate: hoe bedrijfshuisvesting de bedrijfsidentiteit kan uitdragen

Auteur: van Kempen, A., 31 mei 2009

Begeleider: Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2), Havermans, D. (Afstudeerdocent 2) & Agterberg, R. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Corporate real estate risk management

Auteur: Bartelink, R., 30 apr 2015

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2), van den Berg, P. (Afstudeerdocent 2), Gehner, E. (Externe persoon) (Externe coach) & Rezelman, C. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

CPO een reguliere methode van ontwikkelen: van projectaanpak naar programmatische aanpak : handvaten voor gemeenten

Auteur: Geboers, S., 30 jun 2008

Begeleider: Maussen, S. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Vlemmix, H. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

CREM&A: a study to important activities of the CREM organization in the different phases of the M&A process and the alignment of CREM

Auteur: Bontekoning, B., 30 nov 2015

Begeleider: Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Ramakers, Y. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Crowdfunding voor vastgoed: een hype of een nieuw financieringsinstrument?

Auteur: van der Peet, H., 31 okt 2014

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & Leussink, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Cultuurhistorie verzilveren in een dynamische markt: een onderzoek naar de financiële haalbaarheid in de herontwikkeling van industrieel erfgoed

Auteur: Bruijnzeels, E., 31 aug 2013

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & Bos, S. M. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Cyclische leegstand in woningportefeuilles van institutionele beleggers

Auteur: Huver, H. J., 30 sep 2001

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Maussen, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten : een meetinstrument voor strategisch voorraadbeheer

Auteur: Tibosch, G., 31 aug 1994

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Hofman, H. (Afstudeerdocent 2) & Rikhof, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De afstemming van de CREM-Organisatie op de CRE-strategie: een onderzoek naar de invloed van de CRE-strategie op de CREM-organisatie

Auteur: Ploumen, T., 30 nov 2014

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Appel - Meulenbroek, H. (Afstudeerdocent 2) & Bos, L. C. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De balanced scorecard binnen de vastgoed-asset management-organisatie : van strategie naar actie

Auteur: de Grunt, J. S., 31 okt 2001

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De creatieve industrie : een kans voor Strijp S?!: onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven

Auteur: Koops, J., 30 sep 2005

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2) & Dogge, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Deeltijdwonen op Schouwen-Duiveland: een onderzoek om de woon-/leefsituatie te verbeteren

Auteur: Midavaine, N., 31 jan 2012

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1) & Havermans, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Defensief DSS : ondersteund beslissen over de herinrichting van Defensieterreinen

Auteur: Dousma, G., 31 aug 2000

Begeleider: Borgers, A. (Afstudeerdocent 1), Arentze, T. (Afstudeerdocent 2) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master