Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

Filter
Poster
2013

An injection signal as a basis for motion artifact reduction in capacitive ECG

Serteyn, A. A. M., Vullings, R. & Bergmans, J. W. M., 2013, blz. 35-.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Demonstration : a contactless system for neonatal ECG and respiration

Serteyn, A. A. M., Meftah, M. & Bergmans, J. W. M., 2013.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Motion artefacts reduction in capacitive ECG recordings using an injection current

Serteyn, A. A. M., Vullings, R. & Bergmans, J. W. M., 2013, blz. 76-.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

2014

Contactless Neonatal ECG & Respiration

Serteyn, A. A. M., Meftah, M., Vullings, R., Atallah, N. L., Osagiator, A., Schellekens, M., Bambang Oetomo, S. & Bergmans, J. W. M., 2014.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Open Access
Bestand
93 Downloads (Pure)
2015

Contactless neonatal ECG and respiration

Serteyn, A. A. M., Meftah, M., Vullings, R., Atallah, N. L., Osagiator, A., Schellekens, M., Bambang Oetomo, S. & Bergmans, J. W. M., 2015.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

2016

Ultrasound transducer positioning feedback for fetal heart rate monitoring

Hamelmann, P. C., Kolen, A., Schmitt, L., Vullings, R., van Assen, H. C., Mischi, M., Demi, L., van Laar, J. O. E. H. & Bergmans, J. W. M., 30 mei 2016.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1 Downloads (Pure)
2017
144 Downloads (Pure)