Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Research profile

Harry van Leeuwen (Vlaardingen, 1950) is universitair docent in de tribologie in de groep Power & Flow Groep, onder leiding van professor Niels Deen, in de faculteit Werktuigbouwkunde. Hij behaalde Baccalaureaat- (1972) en ir.- diploma's (1974, cum laude) aan de Universiteit Twente, Enschede, beide in tribologie, en een onderwijsakte.

Na het afronden van zijn studie verbleef hij 2 jaar in Twente en een half jaar op Cornell University (Ithaca, NY), en aan de universiteit van Louisville (Louisville, KY) om onderzoek te doen naar dynamisch belaste lagers en afdichtingen. In 1977 trad hij toe tot de afdeling Toegepaste Research van DAF Trucks in Eindhoven, waar hij werkte aan verschillende projecten op het gebied van brandstofverbruik van vrachtwagens (vermindering van de luchtweerstand, adviessysteem voor schakelen, berekeningen aan motorlagers).

In 1979 ging hij naar de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij onderzoek deed naar de smering van dynamisch belaste gesmeerde harde contacten (nokmechanismen) en onderwees hij tribologie in allerlei colleges aan derde en hogere jaars studenten. In de late jaren 80 onderzocht hij ook gesmeerde zachte contacten, in het bijzonder de smering en afdichtende werking van radiale lipafdichtingen. 
Zijn onderzoekinteresses liggen vooral op het gebied van de smering van vloeistoffilms. Tussen eind jaren ‘90 en 2005 was hij voornamelijk in het onderwijs actief, zowel in cursussen gerelateerd aan algemene werktuigbouwkunde en tribologie, als in onderwerpen gerelateerd aan het ingenieursberoep, ethiek en de maatschappij.

Van 2005 tot 2009 was hij Marie Curie Research Fellow bij Shell Global Solutions in Hamburg, Duitsland, bij het Shell Technical Center STCHA (het vroegere Shell PAE Labor). Van 2009-2018 gaf hij Engineering Design (BC) en Brand- en Smeerstoffen (MC) colleges en begeleidde hij veel studenten als hun coach. Vanaf 2018 is hij docentcoach in het Bachelor College (BC) en doet hij onderzoek aan EHL en de geschiedenis van de tribologie.
Zijn huidige onderzoeksinteresse ligt in de tribologie van smeervet en basisoliën.

Harry van Leeuwen is lid van SAE (Society of Automotive Engineers), ASME (American Society of Mechanical Engineers), GfT (Gesellschaft für Tribologie) en Bond voor Materialenkennis – Sectie Tribologie, waarvan hij sinds 2015 de secretaris is.

Expertise gerelateerd aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Het werk van deze persoon draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

  • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Harry van Leeuwen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen