• 91
    Citaties
20172022

Onderzoeksresultaten per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Research profile

Postdoctoraal onderzoeker in het NRO-onderzoeksproject: "Individuele, contextuele en relationele voorwaarden voor duurzame innovaties in het basis- en voortgezet onderwijs op micro-, meso- en macroniveau".

Innovaties in het onderwijs zijn belangrijk, omdat scholen moeten inspelen op snel veranderende ontwikkelingen in de samenleving. Leraren vernieuwen hun lesgeven in de klas (micro), scholen vernieuwen curricula (meso) en het onderwijssysteem als geheel vernieuwt (macro). Innovaties zijn echter niet altijd succesvol of duurzaam. Duurzaam betekent dat innovatie verankerd is in de onderwijspraktijk en dat het innovatievermogen van docenten, scholen en het systeem blijvend wordt ondersteund. Het doel van dit overzichtsonderzoek is het in kaart brengen van individuele, contextuele en relationele condities die de innovaties op micro-, meso- en macroniveau beïnvloeden.

Academic background

In 2015 startte Christa, gevoed vanuit haar ervaring als docent lichamelijke opvoeding (LO) en naast haar werk als docent LO, haar promotieonderzoek waarin de volgende overkoepelende onderzoeksvraag centraal stond: "Op welke manier zijn prestatiecijfers, het inzichtelijk maken van doelen en het geven van op groei gerichte feedback gerelateerd aan de motivatie en gevoelens van angst van leerlingen in de les LO?". Dit promotietraject kwam tot stand in een gezamenlijk doctoraat aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Gent. Tijdens dit traject publiceerde ze haar vier doctoraatsstudies in peer-reviewed tijdschriften op het gebied van onderwijspsychologie. Ze presenteerde haar werk op verschillende nationale (Toetsrevolutie, Toetsen & Examineren in het VO, KVLO) en internationale (JURE, EARLI, AIESEP) conferenties. Naast haar werk als promovenda en docent LO werkte Christa samen met verschillende groepen Nederlandse docenten van verschillende scholen en domeinen (d.w.z. onderwijsbreed en LO-specifiek), waarbij de theorie over evaluatie en motivatie vertaald werd naar lesontwerpen voor de dagelijkse lespraktijk. Bovendien bracht ze verschillende vakpublicaties uit over het onderwerp evaluatie en motivatie, om een ​​breder educatief publiek (leerkrachten, ouders en schoolleiders) te informeren over haar onderzoeksresultaten.

Christa's interesse in onderzoek, onderwijs en innovatie hebben ook een plek gekregen in haar huidige werk. Momenteel werkt zij aan de Eindhoven School of Education als postdoctoraal onderzoeker aan het NRO-onderzoeksproject 'Duurzame innovaties in het primair en voortgezet onderwijs'. Naast deze functie is Christa betrokken bij een project, in opdracht van Ons Middelbaar Onderwijs, dat de huidige rol van (docent) onderzoek in het voortgezet onderwijs onderzoekt, met als doel kansen te identificeren om (docent) onderzoek (nog) beter te verbinden met onderwijs, en hun samenspel te versterken.

Opleiding / Academische kwalificatie

Educational Sciences, Doctor, Evaluatie en Motivatie. Een Zelf-Determinatie Theorie Perspectief op Cijfers, Doelen en Groei Gerichte Feedback in de Les Lichamelijke Opvoeding, Institute for Theoretical Physics

Datum van toekenning: 12 mrt. 2021

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Christa Krijgsman actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of