Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Projecten

Actief

Silicon-based Ka-band massive MIMO antenna systems for new telecommunication services

Smolders, A. B. (., Johannsen, U., Keijzers, A., Keijzers, A., van der Avoird, M., Bressner, T., Elsakka, A., Smeets, R., Willems, F. M. J., Sanders, R., Alvarado, A., Barreiro, A. & Haagh, J.

1/09/1631/08/20

Project: Onderzoek direct

Bestand

Focal Plane Array Antenna Technology for E-Band Backhaul Wireless Communications

Smolders, A. B. (., Al-Rawi, A. & Maximidis, R.

1/01/1930/06/19

Project: Onderzoek direct

EAST EM

Smolders, A. B. (., Roc'h, A. & Bronckers, L. A. (.

1/04/1531/10/18

Project: Onderzoek direct

A fiber to RF-FREEspace multiBEAM converter

Smolders, A. B. (. & Dubok, A.

1/09/1317/11/17

Project: Onderzoek direct

RF2THz

Smolders, A. B. (., Smolders, A. B. (. & Reniers, A. C. F.

5/07/1131/12/14

Project: Onderzoek direct

Pasteur

Smolders, A. B. (., Reniers, A. C. F. & Dubok, A.

1/07/0930/09/12

Project: Onderzoek direct