• AdresToon op kaart

  Flux 2.133

  5612 AP Eindhoven

  Nederland

 • PostadresToon op kaart

  P.O. Box 513, Department of Electrical Engineering

  5600 MB Eindhoven

  Nederland

Organisatieprofiel

Introductie / missie

Through our research efforts, we aim to push the boundaries of power electronics, high-voltage technology, pulsed power, and electromagnetic compatibility. By advancing these fields, we contribute to the development of efficient and sustainable power systems, enable new applications in various industries, and ensure the reliable and safe operation of high-voltage equipment and networks.

Over de organisatie


1. Medium-Voltage (MV) Power Electronics: We delve into the research and development of power electronics systems and devices designed for medium-voltage applications. Our goal is to create efficient, reliable, and compact power electronic solutions for a wide range of medium-voltage power systems, including distribution networks and industrial applications.
2. Pulsed Power and Transient Plasma: We explore the field of pulsed power, which involves generating high-power electrical pulses for applications such as plasma generation, particle acceleration, and high-energy physics. Our research focuses on developing innovative pulsed power systems and understanding the behavior of transient plasma to advance various scientific and industrial applications.
3. Power Quality and Electromagnetic Compatibility: We investigate the impact of power electronics and electrical systems on power quality and electromagnetic compatibility. Our research aims to mitigate issues related to harmonics, voltage fluctuations, electromagnetic interference, and compatibility between different devices, ensuring optimal performance and reliability of power systems.
4. High-Voltage Technology: We specialize in high-voltage technology, focusing on the design, development, and testing of high-voltage components and systems. Our research encompasses areas such as insulation systems, switchgear, lightning protection, and high-voltage measurement techniques. We strive to enhance the efficiency, safety, and reliability of high-voltage systems and equipment.

VN Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Ons werk draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

 • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 7 – Betaalbare en schone energie
 • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Power Conversion actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of