• De Groene Loper, Vertigo

    Eindhoven

    Nederland

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Hoofdstuk
2007

De heruitvinding van Strijp S

Zwart, de, B. A. M., 2007, Transformatie Strijp S: herinnering, verbeelding, toekomst. Doevendans, C. H. & Veldpaus, L. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven / Stichting Trudo, blz. 44-49

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

4 Downloads (Pure)

De institutionele stad, begrenzing en ontgrenzing van stedelijke ruimtes

Doevendans, C. H., 2007, 11 x 040. Smeets, J. J. A. M. (redactie). Eindhoven: Stichting Trudo, blz. 197-217

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

De zilveren kracht

Mohammadi, M., 2007, Jaarverslag Architectuur Centrum. blz. 37-40

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Domotica

Mohammadi, M., 2007, 1e Nationale Brainstormsessie Huisvesting Zorgsector. Lichtenberg, J. J. N. & Litsenburg, van, C. (redactie). Eindhoven: Van Litsenburg, blz. 98-105 117 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

3 Downloads (Pure)

Eindhoven Strijp S : genius loci en collectieve herinnering

Doevendans, C. H., 2007, Transformatie Strijp S : herinnering, verbeelding, toekomst. Doevendans, K. & Veldpaus, L. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, blz. 11-16 107 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

10 Downloads (Pure)

Energy-Neutral Districts; A Well-Organized Building Process

Abdalla, G. & Maas, G. J., 2007, Presentations of 9th PhD Symposium, Research School Integral Design of Structures. Walraven, J. C. & Eekhout, A. C. J. M. (redactie). Delft: Technische Universiteit Delft, blz. 1-2

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Healthy building services through HACCP

Franchimon, F., 2007, PhD research projects. Blokhuis, E., Hopfe, C. & Verhoeven, M. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Bouwkunde, 1 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Het landschap van kerkgebouwen

Doevendans, C. H., 2007, Kansen voor kerkgebouwen : vragen en uitdagingen bij gebruik en herbestemming. Schram, A., Doevendans, C. H. & Velzel, W. (redactie). Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, blz. 65-74 10 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Housing facilities for enlarged independence in beginning dementia

Hoof, van, J., 2007, PhD research projects 2007. Blokhuis, E., Hopfe, C. & Verhoeven, M. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Bouwkunde, 1 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Kristalpaleizen en andere resten van het machinetijdperk

Veldpaus, L., 2007, Transformatie Strijp S : herinnering, verbeelding, toekomst. Doevendans, C. H. & Veldpaus, L. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, blz. 26-35 107 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

2 Downloads (Pure)

Prototype versus serieproductie - Spanningsvelden.

Willems, M. H. P. M., 2007, Prototypen - Het werk van cepezed. Vollaard, P. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 69-92 264 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

The independent living of the elderly

Mohammadi, M., 2007, PhD research projects 2007. Blokhuis, E. G. J., Hopfe, C. J. & Verhoeven, M. (redactie). Eindhoven: Eindhoven University of Technology

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

16 Citaten (Scopus)

Verpoppen van de Plaspoelpolder

Post, J. M., 2007, Transformatie van kantoorgebouwen : thema's, actoren, instrumenten en projecten. Voordt,, van der, T. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 318-321

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

2006

(Re)constructie van plekken als strategie voor community building.

Zoest, van, J. G. A., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, blz. 125-136 (Bouwstenen; vol. 110).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Buda-eiland Kortrijk als work in progress : twaalfpuntenkroniek van een stadsproject

Meulder, de, B. E. J., 2006, Inzet / Opzet / Voorzet. Stadsprojecten in Vlaanderen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Patteeuw, E., Loeckx, A., Broeck, van den, J., Coppens, T., Patteeuw, V. & Schreurs, J. (redactie). Antwerpen: Garant, blz. 54-67 320 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

De Belgische stedenbouw en de belofte van welvaart 1945-1975 : 10 punten over de veranderende productie van het wonen

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart: woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973. Herck, van, K. & Avermaete, T. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 128-145 288 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

De Coninckplein en omgeving

Meijsmans, N. A. L., 2006, Jaarboek Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2002-2005. Borret, K. & Kloosterboer, S. (redactie). Brussel: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, blz. 26-28 115 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Fragmenten van community in de poreus geworden stad. San José tussen verstrooien en omheinen.

Schram, A. L., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, blz. 89-123 (Bouwstenen; vol. 110).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Gietbouw

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Utrecht: Thieme Meulenhof BV, blz. 103-162 60 blz. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Het meervoudige kerkgebouw.

Doevendans, C. H., 2006, VBMK, 1981-2006 : 25 jaar Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. Heisterkamp, P. & Linskens, B. (redactie). Delft: VBMK, blz. 58-59 71 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Het Middelste Alternatief. Bundeling als meervoudig antwoord op veranderende ruimtelijke kwesties (1956-2000).

Schram, A. L., 2006, Bundeling: een gouden greep? De betekenis van bundeling van verstedelijking en infrastructuur in verleden, heden en toekomst,. Zandee, R. (redactie). Rotterdam: KpVV, blz. 13-73 196 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Het Office des Cités Africaines : wonen als instrument van instant welvaartskolonialisme in Belgisch Congo [1952-1960]

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart: woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973. Herck, van, K. & Avermaete, T. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 95-109 15 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Het "wij" van de wijkgedachte : de biografie van een stedebouwkundig project

Doevendans, C. H., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (redactie). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, blz. 63-88 177 blz. (Bouwstenen; vol. 110).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

7 Downloads (Pure)

Hippodamus’ Third Space, towards a general theory of heterotopia. Vigano, P.

Cauter, de, L. & Dehaene, M. B. M., 2006, Comment vivre ensemble-Q3. Pellegrini, P. (redactie). Rome: Officina Wydawn. Polytechn., blz. 129-140

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Hollands Landschap en Nieuwe Natuur: de planning van een verspreid utopia

Doevendans, C. H., Schram, A. L. & Lorzing, J. A., 2006, Handboek Stedelijk Management. Smeets, J. J. A. M. (redactie). Elsevier, blz. B-9-2-1-B-9-2-17

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Household energy consumption : habitual behavior and technology

Heijs, W. J. M., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P., Brezet, J. C. & Slob, A. (redactie). Dordrecht: Springer, blz. 149-157 409 blz. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

9 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

'Inleiding' bij het boek: De tussenmaat : een handboek voor het collectieve woongebouw

Colenbrander, B. J. F., 2006, De tussenmaat: Een handboek voor het collectieve woongebouw. Bijlsma, L. & Groenland, J. (redactie). Nijmegen: Uitgeverij Boom, blz. 7-22 215 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

25 Downloads (Pure)

Keuzeaspecten bouwmethoden en processen bij het bouwen

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Hofkes, X., Brinksma, X., Zimmermann, X., Van Tol, X., Flapper, X. & Bonebakker, X. (redactie). Utrecht: Thieme Meulenhof BV, blz. 73-78 230 blz. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Re-use as a strategy for sustainable building rehabilitation

Pereira-Roders, A. R. & Brand, van den, G. J. W., 2006, Ecopolis: revealing and enhancing sustainable design. Dimitra Babalis, D. (redactie). Firenze: Alinea International, blz. 101-106 (Cities, design and sustainability series; vol. 2).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Slimbouwen Gezonde gebouwen tegen latere exploitatielasten

Lichtenberg, J. J. N., 2006, Handboek Facilitair Bedrijf Zorg. blz. 229-235 7 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Spoor Noord

Meijsmans, N. A. L., 2006, Jaarboek Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2002-2005. Borret, K. & Kloosterboer, S. (redactie). Brussel: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, blz. 29-31 175 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Stapelbouw

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Hofkes, X., Brinksma, X., Zimmermann, X., Van Tol, X., Flapper, X. & Bonebakker, X. (redactie). Utrecht: Thieme Meulenhof BV, blz. 79-102 24 blz. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Stedelijk transitiemanagement : achtergrond, methodiek en toepassing Eindhoven Brainport

Doevendans, C. H., 2006, Handboek Stedelijk Management. Smeets, J. J. A. M. (redactie). Elsevier, blz. C-5-1-1-C-5-1-65

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Technology and behavior : contributions from environmental psychology

Heijs, W. J. M., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P. & Slob, A. (redactie). Dordrecht: Springer, blz. 43-52 409 blz. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

3 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Technology and users : a conceptual map

Heijs, W. J. M. & Verbeek, P. P. C. C., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P. & Slob, A. (redactie). Dordrecht: Springer, blz. 81-92 409 blz. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

The role of space in processes of exclusion and normalization. The De Coninckplein in Antwerp.

Meulder, de, B. E. J. & Heynen, H., 2006, New Territories. ‘Comment vivre ensemble’. Quaderni del dottorato di ricerca in Urbanistica 3, Venice: IUAV. Vigano, P. (redactie). blz. 153-178

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Touching the spirit of sustainable design : an approach towards the analysis of sustainable design concepts

Brand, van den, G. J. W., 2006, Ecopolis : sustainable planning and design principles. Babalis, D. (redactie). Firenze: Alinea International, blz. 87-94 (Cities, design & sustainability series; vol. 1).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Wonen in welvaart in Vlaanderen en Nederland. Ed Taverne in gesprek met Bruno De Meulder

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart. woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973,. Herck, van, K. & Avermaete, T. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 272-278 7 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

2005

Apartkondu - oder warum ich Howard Roark hasse und den Müteahhit liebe

Yegenoglu, H. H., 2005, Self Service City: Istanbul. Esen, O. & Lanz, S. (redactie). Berlin: b_books Verlag, blz. 117-129 424 blz. (MetroZones; vol. 4).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

De glazen droom

Boomgaard, J., 2005, Untitled Space,. Amsterdam: Architectura + Natura, blz. 114-121

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

De intelligente thuisomgeving : een betaalbare zorg voor de lange duur

Bronswijk, van, J. E. M. H., Hoof, van, J., Franchimon, F., Koren, L. G. H., Pernot, C. E. E. & Dijken, van, F., 2005, Handboek Zorg Thuis. Zuidema, E. A., Stevens, P. G. J. J., Adrichem, van, J. A. M., Kort, H. S. M. & Verbeek, G. (redactie). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, blz. C 5.3 28 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

De onweerstaanbare begeerlijkheid van het classicisme

Colenbrander, B. J. F., 2005, Limes Atlas. Colenbrander, B. J. F. (redactie). Rotterdam: Uitgeverij 010, blz. 45-51

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

De valkuil van de publieke ruimte

Boomgaard, J., 2005, Cities and Eyes Bronnenboek,. Amsterdam: Amsterdam University Press, blz. 245-253

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Educatie & Entertainment.

Post, J. M., 2005, Ontwerponderzoek, Staro 2003-2004, De school in de 21ste eeuw. Graaf, de, K. & Ibelings, H. (redactie). blz. 52-57

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Geschiedenis hoogbouwdebat.

Doevendans, C. H., 2005, Naar verantwoorde hoogbouw, CASE 02, Eindhoven. blz. 10-29

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

In tijden van globalisering: Verkenning van een gekrompen wereld

Colenbrander, B. J. F., 2005, Een cultuur van ruimte maken : ontwerpen aan geschiedenis. Brons, R., Rodermondt, J. & Wallagh, G. (redactie). Rotterdam: Stimuleringsfonds voor Architectuur, blz. 63-65 (Stimuleringsfonds voor Architectuur; vol. 3).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Open Access
Bestand
54 Downloads (Pure)

Labyrint van Leefstijlen

Heijs, W. J. M., Carton, M., Smeets, J. J. A. M. & Gemert, van, A., 2005, Handboek Stedelijk Management. ’s-Gravenhage: Elsevier Overheid, blz. A4-9-1-A4-9-50

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Making Blobs with a Textile Mould

Pronk, A. D. C. & Houtman, R., 2005, Computational Methods in Applied Sciences, Volume 3, Textile Composites and Inflatable Structures. Eugenio, O. & Koplin, B. (redactie). Springer, blz. 305-322

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Sustainable urban development and the fourth typology

Doevendans, C. H., 2005, Ecopolis: Sustainable Planning and Design Principles. Babalis, D. (redactie). Firenze: Alinea International, blz. 31-38 (Cities, Design & Sustainability Series; vol. 1).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Team Ten out of CIAM

Bosman, A. H. J., 2005, Team Ten 1953-81 In search of a utopia of the present. Risselada, M. & Heuvel, van den, D. (redactie). Rotterdam: NAI010, blz. 246-251

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

1 Downloads (Pure)