• PostadresToon op kaart

  Department of Electrical Engineering, P.O. Box 513

  5612 AP Eindhoven

  Nederland

 • AdresToon op kaart

  P.O. Box 513, Flux 2.133

  5600 MB Eindhoven

  Nederland

Organisatieprofiel

Introductie / missie

Through our research endeavors, we strive to drive innovation and shape the future of power and energy systems. By embracing digitalization, artificial intelligence, smart planning, optimization, and component monitoring, we aim to create sustainable, resilient, and intelligent energy systems that meet the evolving needs of our society.

Organisatieprofiel

1. Digital Power and Energy Systems (DigiPES): We explore the integration of digital technologies into power and energy systems. From advanced sensing and monitoring to data analytics and control algorithms, we strive to develop intelligent solutions that enhance system performance, reliability, and efficiency
2. AI in Power and Energy Systems: Leveraging the power of artificial intelligence, we investigate how machine learning, deep learning, and other AI techniques can revolutionize power and energy systems. By harnessing the capabilities of AI, we aim to optimize system operation, enable predictive maintenance, and facilitate intelligent decision-making processes.
3. Smart Planning and Operation: We focus on developing smart planning and operation strategies for power and energy systems. Through innovative methodologies and tools, we aim to optimize resource allocation, grid expansion, and system operation, taking into account factors such as renewable integration, demand response, and grid resilience.
4. Electricity Markets and Power System Optimization (EMPSO lab): Our research group delves into the intricacies of electricity markets and power system optimization. We investigate novel market designs, pricing mechanisms, and optimization algorithms to ensure efficient and fair allocation of resources, promote renewable integration, and support grid stability.
5. Monitoring and Diagnostics of Components: We emphasize the development of advanced monitoring and diagnostic techniques for power system components. By employing state-of-the-art sensing technologies and data analytics, we aim to enhance the reliability, performance, and lifespan of critical components, such as transformers, generators, and transmission lines. 

VN Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

In 2015 stemden de VN-lidstaten in met 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te garanderen. Ons werk draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):

 • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 7 – Betaalbare en schone energie
 • SDG 8 – Fatsoenlijk werk en economische groei
 • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13 – Klimaatactie

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Intelligent Energy Systems actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of