Scripties/Masterproeven

Autonome motivatie voor huiswerk in 2 havo

Auteur: Rosendahl, M., 2017

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Bevorderen van communicatie over leerinhoud tussen groepsleden tijdens projectwerk bij natuurkunde

Auteur: Bartels, I. & Romijn, A., 12 jul 2019

Begeleider: van Uum, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Coarse-graining of density functional theory

Auteur: Verhoeven, L. M., 4 jul 2019

Begeleider: Baumeier, B. (Afstudeerdocent 1), Anthonissen, M. (Afstudeerdocent 2) & Scharpach, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Bachelor

Bestand

Concepten rondom materie: ontwikkeling van concepten bij leerlingen

Auteur: van Ginneken, A., 2017

Begeleider: Koopman, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Contextrijk onderwijs bij Achterhoek VO

Auteur: Kloek, J., 31 aug 2017

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Deep learning potential of written theory in mathematics textbooks

Auteur: Wouters, L. L., 16 aug 2018

Begeleider: Pepin, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De implementatie van vakoverstijgend beta-onderwijs: een kwalitatief onderzoek naar literatuur, good practices & minder succesvolle projecten

Auteur: Penders, M. & Daniëls, S., 15 aug 2018

Begeleider: Koopman, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De invloed van formatief toetsen met behulp van exit-cards op resultaten en het inzicht van leerlingen

Auteur: Hanssen, L., 13 jan 2020

Begeleider: Schellings, G. L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De invloed van huiswerk op diep leren

Auteur: van Hees, L. & van Stijn, M., 2017

Begeleider: Koopman, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De invloed van leerstrategieën op resultaten bij natuurkunde

Auteur: van Soest, F. J. & Fleuren, N. F., 18 apr 2018

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De invloed van polling tools in de natuurkundelessen over krachten

Auteur: Smit, A. & van der Kolk-Hegtermans, B., 10 jun 2018

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De invloed van vaardigheden en herkenbaarheid van bètavakken op de beleving van leerlingen in projectonderwijs

Auteur: Deijkers, J. & Klaassen, G., 6 sep 2019

Begeleider: Schellings, G. L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Design-through-research: onderzoek naar de verbetering van het persoonlijke deel binnen het talenttraject op het Rodenborch-College te Rosmalen

Auteur: Janmaat, J., 2017

Begeleider: Ketelaar, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De toegevoegde waarde van de elektronische leeromgeving binnen 70 minuten roosters

Auteur: Kornilova, O. S. & Wijkhuijs, L., 11 jul 2019

Begeleider: van Uum, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Diep leren bevorderen door begrippenkaarten en zelf ontworpen toetsvragen

Auteur: van Geel, M. & Vandewalle, B., 2017

Begeleider: Marée, A. (Afstudeerdocent 1) & Thurlings, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Effectiviteit van gastles Speciale relativiteitstheorie als outreach-activiteit

Auteur: Cats, T., 2017

Begeleider: den Brok, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Evalueren van schriftelijke proefwerkantwoorden over kwantummechanica om de mate waarin leerlingen diep leren laten zien vast te stellen

Auteur: van der Voort, E., 20 nov 2019

Begeleider: Bouchée, T. (Afstudeerdocent 1) & Thurlings, M. C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Groepswerk bij TUE methode: Zelf- en peerevaluatie versus docent beoordeling

Auteur: Savelsberg, M., 21 jan 2020

Begeleider: Thurlings, M. C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het effect van begripsgericht onderwijs op programmeervaardigheid: hoe een notional machine vwo 5-leerlingen beter liet programmeren

Auteur: van Wijgerden, J., 14 aug 2018

Begeleider: van den Beemt, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het effect van Wiskunde D op de resultaten en inzet van calculus

Auteur: Craenen, M. & Rusch, A. J., 2017

Begeleider: den Brok, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het gebruik van het black box principe bij een elektriciteitspracticum over serie- en parallelschakelingen

Auteur: Bloebaum, S. & Brauer, M., 26 nov 2019

Begeleider: de Putter-Smits, L. G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Implementatie van thematisch onderwijs: inzichten vanuit het Finse onderwijssysteem

Auteur: Jonkers, M. J., 1 jul 2018

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand

Learning in virtual reality: a quantitative study on the effects of immersion and interactivity on procedural training

Auteur: Augustijn, G., 31 jul 2018

Begeleider: Haans, A. (Afstudeerdocent 1) & van den Beemt, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand
Bestand

Misschien moet ik toch maar leren?!

Auteur: Kierkels, T., 2017

Begeleider: Vaessen, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Motiveren van hoogbegaafde leerlingen in de reguliere les

Auteur: Jacobs, L. & Tegelaers, C., 6 jun 2018

Begeleider: Schellings, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Numerieke methoden voor gezichtsherkenning

Auteur: Stijns, E., 13 jun 2019

Begeleider: Anthonissen, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Bachelor

Bestand

Omgevingsgericht leren binnen Brainportscholen

Auteur: Lips, B., 10 jul 2019

Begeleider: Vermunt, J. (Afstudeerdocent 1) & Vennix, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

OMZA en RTTI, een correlatie?

Auteur: van Oorschot, J. & Witbreuk, E., 6 jun 2019

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Onderzoek naar de relatie tussen de projectbeleving en projectopdrachten bij Onderzoek en Ontwerpen

Auteur: van Schaik, J. & Vriend, S., 2017

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1) & Quant, E. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Onderzoek naar het effect van dynamisch visualiseren op dieper leren bij Natuurkunde

Auteur: Louwers, M., 28 feb 2018

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Onderzoekspractica ter bevordering van het diep leren bij scheikundeleerlingen in 4VWO

Auteur: Westheim, K. & Winkens, M., 28 jul 2018

Begeleider: Sanders, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Probleemgestuurd experimenteren: Krachtige leeromgevingen in natuurkundepractica

Auteur: Braun, L., 16 feb 2019

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Rekenen aan reacties: een interventie waarbij diep leren centraal staat

Auteur: Thijssen, S. & Vaassen, J., 2017

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Scheikundetoetsing in klas 3 en klas 4 en Profielkeuze

Auteur: de Caluwé, N., 2014

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Spelenderwijs leren: een onderzoek naar het effect van gamification op retentie

Auteur: Goetstouwers, P., 19 feb 2020

Begeleider: van den Beemt, A. A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

The Dialogue Tool: studying the effect of a new intervention method on feedback dialogues between teacher and student

Auteur: d'Anjou, B. & Sellier, N., 7 feb 2020

Begeleider: Thurlings, M. C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

The learning and teaching of quantum mechanics in two teachers' classes

Auteur: Woltman, R., 10 aug 2018

Begeleider: Pepin, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Vakoverstijgend leren van het concept "hoek"

Auteur: Stam, C. J. & van Nunen, J., 17 mei 2018

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Verschil in leeropbrengsten tussen practicum en simulatie

Auteur: van der Burg, B., 6 aug 2019

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Vingers opsteken werkt niet, maar wat dan wel?

Auteur: Panhuizen, P., 28 aug 2019

Begeleider: Vennix, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

VO Informatica curriculum geëvalueerd vanuit het standpunt van de leerling

Auteur: Vrancken, T., 27 aug 2019

Begeleider: Vennix, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand