Onderzoeksoutput

Filter
Boek
2018

Evaluatieonderzoek De Nieuwste School : 2016-2017

Koopman, M., 15 jan 2018, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2017
Open Access
Bestand
952 Downloads (Pure)
2014

Leraren leren als gelijken : wat werkt?

Thurlings, M. C. G. & Brok, den, P. J., 2014, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 61 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekPopulair

Open Access
Bestand
38 Downloads (Pure)
Open Access
Bestand
845 Downloads (Pure)

Leren met interactieve media

Van den Beemt, A. A. J., 2014, Assen: Van Gorcum. 165 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

2013

ICT in soorten en maten

van den Beemt, A. A. J., Diepstraten, I., van Herpen, K., Ruijters, M., Simons, R. J. & Zuylen, J., 2013, Tilburg: Mesoconsult. (Onderwijs vernieuwingsreeks)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Imagination of science in education : from epics to novelization

Eijck, van, M. W. & Roth, W-M., 2013, Dordrecht: Springer. 230 blz. (Cultural studies of science education; vol. 7)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Implementatie van het concept Vakcollege : het implementatieproces en factoren van invloed

Doppenberg, J. J., Beijaard, D. & Vink, R., 2013, Eindhoven: Eindhoven School of Education. 73 blz. (Kortlopend Onderwijsonderzoek; vol. 113)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Open Access
Bestand
156 Downloads (Pure)

Implementatie van technasia : een onderzoek in het technasium netwerk Brabant-Oost

Diggelen, van, M. R. & Brok, den, P. J., 2013, Eindhoven: Eindhoven School of Education. 46 blz. (Kortlopend Onderwijsonderzoek; vol. 109)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Open Access
Bestand
106 Downloads (Pure)
2012

De implementatie van techniek op school : een quickscan

Want, van der, A. C., Uum, van, M. S. J., Brok, den, P. J., Kat-de Jong, M. P. & Vijfeijken, van, M., 2012, Eindhoven: Eindhoven School of Education/IVA Beleidsonderzoek en Advies. (Kortlopend Onderwijsonderzoek; vol. 99)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1 Downloads (Pure)

Persoonlijke professionaliteit : overtuigingen, disposities en competenties van docenten in het voortgezet onderwijs

Rohaan, E. J., Beijaard, D. & Vink, R., 2012, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. (Kortlopend Onderwijsonderzoek; vol. 89)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

4 Downloads (Pure)
2011

(Onder)wijs in techniek? : onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek

Uum, van, M. S. J. & Kat-de Jong, M. P., 2011, Eindhoven/ Tilburg: Eindhoven School of Education/ IVA beleidsonderzoek en advies. 139 blz. (Kortlopend Onderwijsonderzoek; vol. 94)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Open Access
Bestand
50 Downloads (Pure)

ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs : mogelijkheden en beperkingen

Loo, van, M., Simons, P. R. J., Beemt, van den, A. A. J. & Jeukendrup, B., 2011, Deventer: Kluwer. 76 blz. (Meso focus; vol. 82)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2010

50 Lessuggesties bij De junior bètacanon

Rohaan, E. J. & Keulen, van, H., 2010, Den Haag: Platform Bèta Techniek. 58 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

2009

Laat vernieuwing groeien! : actieonderzoek voor ontwikkeling van mens en organisatie

Cornelissen, L. J. F., 2009, Driebergen: NVO2. 148 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

2008

Authentic science revisited : in praise of diversity, heterogeneity, hybridity

Roth, W-M., Eijck, van, M. W., Reis, G. & Hsu, P-L., 2008, Rotterdam: Sense Publishers. 248 blz. (New directions in mathematics and science; vol. 14)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Bouwen aan een opleiding als platform : interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling

Swet, van, J., Huijgevoort, van, H., Cornelissen, L. J. F., Kienhuis, J., Smeets, K. & Vloet, K., 2008, Antwerpen: Garant. 184 blz. (Reeks praktijk in onderzoek; vol. 1)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

2007

Meten en meetkunde in de bovenbouw : tussendoelen annex leerlijnen bovenbouw basisschool

Gravemeijer, K. P. E., Figueiredo, N., Feijs, E. J. G., Galen, van, F. H. J., Keijzer, R. & Munk, F., 2007, Groningen: Wolters-Noordhoff. 200 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2005

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen : Tussendoelen Annex Leerlijnen : bovenbouw basisschool

Galen, van, F. H. J., Feijs, E. J. G., Figueiredo, N., Gravemeijer, K. P. E., Herpen, van, E. J. T. T. & Keijzer, R., 2005, Utrecht: Wolters-Noordhoff. 163 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Didaktik and/in mathematics education : studying a discipline in international, comparative and communicational perspectives

Ongstad, S., Hudson, B., Pepin, B., Imsen, G. & Kansanen, P., 2005, Oslo: Oslo University College Press.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Help, ik verkleur! : voorbeelden van successen in multiculturele scholen

Brok, den, P. J., Hesp, A. & Servaes, N., 2005, Meppel: Uitgeverij School BV. 72 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekentijger

Noteboom, A., Bruin - Muurling, G. & Heeck-den Boer, M., 2005, Tilburg: Zwijsen. 31 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Rekentijger 6A

Noteboom, A., Bruin - Muurling, G. & Claessens, B., 2005, Tilburg: Zwijsen.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Rekentijger 6B

Noteboom, A., Claessens, B. & Bruin - Muurling, G., 2005, Tilburg: Zwijsen.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

2004

Een geintegreerde benadering van e-learning

Jochems, W. M. G., 2004, Groningen: Wolters-Noordhoff. 257 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Integrated e-learning : implications for pedagogy, technology and organization

Jochems, W. M. G., Merriënboer, van, J. J. G. & Koper, R., 2004, London: RoutledgeFalmer. 212 blz. (Open and flexible learning series)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Leraar in een kleurrijke school : keuzes en overwegingen van docenten rondom het lesgeven op een multiculturele school

Brok, den, P. J., Hajer, M., Patist, J. & Swachten, L., 2004, Bussum: Coutinho. 206 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2003

Expertise development : the transition between school and work

Boshuizen, H. P. A., Jochems, W. M. G., Eraut, M. & Gijselaers, W. H., 2003, Heerlen: Open Universiteit Nederland. 96 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Open Access
Bestand
310 Downloads (Pure)
2002

Op zoek naar de kwaliteit van coachingsdialogen

Engelen, A. J. A. & Bergen, T. C. M., 2002, Alphen aan den Rijn: Kluwer. 52 blz. (Meso Focus; vol. 45)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education

Gravemeijer, K. P. E. (redactie), Lehrer, R. (redactie), Oers, B. (redactie) & Verschaffel, L. (redactie), 2002, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 306 blz. (Mathematics education library; vol. 30)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2001

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu

Gravemeijer, K. P. E., Galen, van, F. H. J. & Buys, K., 2001, 2e druk, 9e oplage redactie Baarn: Bekadidact. 94 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

2000

Euroleergang

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 2000, Baarn: Bekadidact. 119 blz. (Rekenen & wiskunde)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Problem solving and Program design using the TI-92

Maree, A. J. & Dongen, van, M. H. A., 2000, Eindhoven: Fontys. 147 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Open Access
Bestand
164 Downloads (Pure)
1998

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Werkboekjes Deel: 5A: Groep 7

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1998, Baarn: Bekadidact. 40 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1997

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Bijkomende materialen Deel: 4A/B: Groep 6

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1997, Baarn: Bekadidact. 31 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Opdrachtenboeken Deel: 2A: Groep 4

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1997, Baarn: Bekadidact. 140 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

The role of contexts and models in the development of mathematical strategies and procedures

Beishuizen, M., Gravemeijer, K. P. E. & Lieshout, E. C. D. M., 1997, Utrecht: Freudenthal Institute. 312 blz. (CD-β series on research and mathematics education; vol. 26)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1995

Expertise in leren : over de bevordering van vakdidactische deskundigheid van docenten in het funderend onderwijs

Gravemeijer, K. P. E. & Ruinaard, M., 1995, Utrecht: Adviesraad voor het Onderwijs. 56 blz. (Werkdocument Adviesraad voor het Onderwijs; vol. 30)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu : parallelversie. Allerleiboeken Deel: B: Groep 3

Gravemeijer, K. P. E., Galen, van, F. H. J. & Boswinkel, N., 1995, Baarn: Bekadidact. 64 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Handleidingen allerleiboeken Deel: B: Groep 3

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1995, Baarn: Bekadidact. 16 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1994

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu : parallelversie. Opdrachtenboeken Deel: 6B: Groep 8 / aanvullingen allerlei

Gravemeijer, K. P. E., Galen, van, F. H. J. & Buys, K., 1994, Baarn: Bekadidact. 92 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu : parallelversie. Supplementen bij handleidingen Deel 6B: Groep 6 [i.e. 8]

Galen, van, F. H. J. & Gravemeijer, K. P. E., 1994, Baarn: Bekadidact. 15 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Deel: Handleidingen allerleiboeken

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1994, Baarn: Bekadidact.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Deel: Sultanspel : groep 5

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1994, Baarn: Bekadidact. 24 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1993

Methoden in het reken-wiskundeonderwijs, een rijke context voor vergelijkend onderzoek

Gravemeijer, K. P. E., Heuvel-Panhuizen, van den, M. H. A. M., Donselaar, van, K. H., Ruesink, N., Streefland, L., Vermeulen, W., Woerd, te, E. & Ploeg, van der, D. O., 1993, Utrecht: CD Press, Centrum voor -Didactiek. 184 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu : parallelversie. Werkboekjes Deel: 6B: Groep 8

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1993, Baarn: Bekadidact. 55 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1992

English proficiency and academic success in engineering education

Vinke, A. A. & Jochems, W. M. G., 1992, Delft: Delft University of Technology. 42 blz. (Delft studies in communication and education; vol. 1)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Instructional attributes in Dutch chemistry textbooks

Berg, G. C., Driel, van, J. H. & Jochems, W. M. G., 1992, Delft: Delft University of Technology. 20 blz. (Delft studies in communication and education; vol. 2)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Rekenen & wiskunde : een programma ontwikkeld binnen het Project Onderwijs en Sociaal Milieu : parallelversie / Supplementen bij handleidingen

Gravemeijer, K. P. E. & Galen, van, F. H. J., 1992, Baarn: Bekadidact. 10 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic