Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Woningbouwprojekt Lindenholt : verslag en ontwerp

Auteur: van Baal, F., 31 aug 1981

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouwprojekt op het Philip Morris-terrein : de schoonheid van het beest

Auteur: van Niedek, J., 31 aug 1986

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouw tussen mythe en machine : een kolonisatie

Auteur: van Schayk, L., 31 aug 1984

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouw Wilgendonk Papendrecht

Auteur: Beterams, M. & van der Eijk, J., 31 aug 1976

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningcorporaties buiten de woningmarkt: mag, kan en wil een woningbouwcorporatie utiliteitsvoorzieningen ontwikkelen en exploiteren om haar doelstellingen te realiseren?

Auteur: Kepers, K., 28 feb 2005

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1) & Janssen, I. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woningen en filmhuis

Auteur: Sangers, J., 1989

Scriptie/Masterproef: Master

Woningen van gisteren voor vandaag en morgen

Auteur: Kleijnen, P., 31 mei 1985

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningen verhuren in de krimp: de gevolgen van demografische krimp op de woningmarkt nader onderzocht

Auteur: Senden, R., 30 jun 2009

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1) & van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woningkorporaties en volkshuisvestingsstrijd : een aanzet tot een theorie; een onderzoek naar belangenbehartiging door de woningkorporaties in de agglomeratie Eindhoven

Auteur: Lips, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningmarktonderzoek provincie Limburg : een onderzoek naar de mogelijkheden tot woningbouw

Auteur: Bolks, A., 30 nov 1993

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningnood in Nederland

Auteur: Segeren, H., 31 aug 1982

Begeleider: Harms, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woning Panetella : wonen in tegenwoordigheid van geest

Auteur: van Uden, T., 30 apr 1997

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningtypen en onderhoudsbehoefte

Auteur: Ehrismann, H., 31 dec 1988

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woning voor een Citroen DS liefhebber - Body building

Auteur: Wouters, J., 29 feb 1996

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

WONK : winkelontwerpondersteunend kennissysteem : een model

Auteur: van der Kruk, F., 31 mrt 1988

Begeleider: Wagter, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woodline park: het creëren van een stadspark met uitzicht

Auteur: van Rens, A., 28 feb 2015

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), Peters - van den Heuvel, A. (Afstudeerdocent 2) & Musch, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonbeleid in het stadsgewest Nijmegen . Een woningmarkt studie in het stadsgewest Nijmegen

Auteur: Veger, J., 31 aug 1978

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonbestemming, een oplossing voor hergebruik : een methode voor het onderzoeken van de haalbaarheid van woonbestemmingen

Auteur: Sandker, T., 31 aug 1987

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wooncocktail : enkele onderzoeken en ontwerpen met betrekking tot wonen aan de Goudkust in de 19e eeuw, wonen in Ghana, wonen in Nederland, en woningbouw en milieu

Auteur: van den Nieuwenhof, M., 31 aug 1991

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wooncomplex in Jordaan

Auteur: Brands, N., 30 jun 1999

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wooncomplex tussen ring en wijk

Auteur: Schaefer, R., 2000

Begeleider: van den Bergh, W. (Afstudeerdocent 1), Bosman, A. (Afstudeerdocent 2) & Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonconcept 75+ : ontwikkeling van een woonconcept op basis van de woonbehoeften van 75-plussers

Auteur: Sogelee, G., 30 jun 2000

Begeleider: Heijs, W. (Afstudeerdocent 1) & Smeets, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonconcepten aan het water

Auteur: Berghuis, S. M., 31 aug 1995

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wooncorporatie en projectontwikkeling : een dynamisch document als ondersteunend instrument

Auteur: Titulaer, M., 31 jan 2003

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2) & Maussen, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woon- en zorgwensen van 55-plussers : herstructurering van de Molenberg in het perspectief van de vergrijzing

Auteur: Franken, L., 31 okt 2002

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1) & Dogge, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woongebouw aan de Wibautstraat: herstructurering van een 19de eeuws gefragmenteerd bouwblok

Auteur: Konings, J., 30 apr 2010

Begeleider: Colenbrander, B. (Afstudeerdocent 1) & Rapp, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woongebouw Stratumsedijk: gecombineerd wonen en dagbesteden

Auteur: Matulessy, N., 31 dec 2014

Begeleider: Dekkers, J. (Afstudeerdocent 1) & Willems, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woongebouw voor autisten : vergroten van zelfstandigheid door gebouw en omgeving

Auteur: Vroom, M., 1 mrt 2006

Begeleider: Walraven, A. (Afstudeerdocent 1), Post, J. (Afstudeerdocent 2), van Bronswijk, J. (Afstudeerdocent 2) & Koren, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Woongemeenschappen in het spanningsveld van privé eigendom en gemeenschappelijk gebruik: een verkennend onderzoek naar de verbetering van toegankelijkheid en betrokkenheid bij bestaande gemeenschappelijke wooncomplexen

Auteur: van de Werdt, P., 31 mrt 2013

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & Duineveld, M. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonhuis Brunings Paramaribo en Station Driebergen/Zeist

Auteur: Klomp, M., 31 okt 1994

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonhuis ouders

Auteur: Smits, R., 31 aug 1988

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonmilieudifferentiatie en sturing van verhuisbewegingen in het stadsgewest Roermond

Auteur: Noordenbos, F. & van Vught, M., 31 mei 1988

Begeleider: Timmermans, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonmilieu en doelgroepen : naar een instrument voor afstemming tussen vraag en aanbod

Auteur: Orban, G. L., 31 okt 1994

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Valk, J. J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & Rikhof, H. G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonmilieus in Eindhoven : een bijdrage tot het beheer van de stad

Auteur: van Dooremalen, M., 31 aug 1996

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Valk, J. J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonomgeving : een onderzoek naar invloeden op, gebruikswaarde van en verbeteringen in de direkte woonomgeving

Auteur: Dullaart, R., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonomgevingverbetering en inspraak

Auteur: van Wijk, J., 31 aug 1976

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonprototype voor Algerije: efficiënt woonoplossing voor middenklasse

Auteur: Bouraiou, T., 2010

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2) & Willems, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonrecht : zeggenschap voor bewoners van huurwoningen

Auteur: Kuypers, P., 1974

Scriptie/Masterproef: Master

Woontoren De Admirant: prefab versus monolitisch

Auteur: Pierik, T., 30 apr 2003

Begeleider: Kleinman, C. (Afstudeerdocent 1) & de Boer, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woontoren 't Hool: de corridor als verbindend element

Auteur: Binkhuysen, B., 30 nov 2012

Begeleider: Geurts, C. (Afstudeerdocent 1), Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 2), Swagten, J. (Afstudeerdocent 2) & Blok, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonvormen voor een hoog geindustrialiseerde socialistiese maatschappij

Auteur: Hornero, K., 1976

Scriptie/Masterproef: Master

Woonwanden nieuw root in mergelgeel

Auteur: Swart, G., 31 aug 1983

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woon water : water als vormend element

Auteur: van Loenen, G., 31 mrt 1997

Begeleider: Doevendans, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonwijk 'Jeruzalem' Watergraafsmeer, Amsterdam

Auteur: van Berkel, B., 30 nov 2007

Begeleider: Colenbrander, B. (Afstudeerdocent 1), Rapp, C. (Afstudeerdocent 2) & Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonzorgcomplexen als vastgoedbeleggingsobject

Auteur: Schoone, R., 29 feb 2004

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1) & van de Ven, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woonzorgvoorziening te Eersel

Auteur: Cox, P., 30 sep 2003

Begeleider: van Dansik, D. (Afstudeerdocent 1), Willems, M. (Afstudeerdocent 2) & Achten, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Work atmos: a framework concerning atmosphere, justice & sustainability

Auteur: Laurijsen, L., 31 aug 2017

Begeleider: Kuit, B. (Afstudeerdocent 1), Schröder, T. (Afstudeerdocent 2) & Voorthuis, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Working forces : een architectonisch kader voor een kantoorhotel gemeenschap

Auteur: Meijers, P., 31 aug 1997

Begeleider: Dubbelman, T. (Afstudeerdocent 2) & van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Working on the fringe: new area development based on Amsterdam's economic transition

Auteur: Moolenaar, P., 31 aug 2015

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), de Bont, A. (Afstudeerdocent 2) & van Zoest, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Working towards a new organizational structure: supporting housing corporation Mitros in their search to new collaborative approaches

Auteur: Akoudad, M., 30 apr 2013

Begeleider: Schaefer, W. (Afstudeerdocent 1), Glumac, B. (Afstudeerdocent 2), van Weenen, B. (Afstudeerdocent 2) & van Ree, B. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master