Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

A_green_house: literatuurstudie : transparant overkapte ruimtes

Auteur: Moll, T., 30 apr 2011

Begeleider: Brodruck, R. (Afstudeerdocent 1), Lindner, G. (Afstudeerdocent 2), Moonen, S. (Afstudeerdocent 2) & Willems, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

A_void block21: ontwerp voor groot stedelijk bouwblok aan de Zuidas, Amsterdam

Auteur: van Schijndel, T., 28 feb 2006

Begeleider: Venhoeven, E. (Afstudeerdocent 1), Boomgaard, J. (Afstudeerdocent 2), van Tienhoven, R. (Afstudeerdocent 2) & Gijsberts, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

A2-kantoortoren te Maastricht : stadspoort van Maastricht

Auteur: Sips, R., 30 apr 2003

Begeleider: Kleinman, C. (Afstudeerdocent 1), van Hoof, P. (Afstudeerdocent 2) & Blok, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

A4 Midden-Delfland : meervoudig ruimtegebruik op het grensvlak van stad, land en infrastructuur

Auteur: Huurman, P., 31 aug 2002

Begeleider: Doevendans, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanbevelingen voor de klimatisering van een museum voor scheepsarcheologie

Auteur: van der Palen, P., 1984

Scriptie/Masterproef: Master

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen

Auteur: Strom, I., 31 okt 2000

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & Kemperman, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanbouwsysteem voor woningverbetering

Auteur: Dukers, J., 31 aug 1977

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aandachtspunten

Auteur: Nederveen, F., 28 feb 1990

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aan het einde van de Leien: aanvulling op het historisch stadscentrum van Antwerpen

Auteur: Elverding, M., 28 feb 2017

Begeleider: Rapp, C. (Afstudeerdocent 1), Apelt, H. (Afstudeerdocent 2) & Hilhorst, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aan hoger wal : villa te Nijmegen . Randverschijnselen : projekt te Den Bosch

Auteur: Molenaar, M., 30 apr 1991

Begeleider: Uijtenhaak, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aankopen en verbeteren in de gemeente Utrecht : financieel-economische evaluatie van zes jaar praktijk met het stadsvernieuwings-instrument aankopen en verbeteren

Auteur: Joosten, W., 31 mei 1989

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanpak scheefwoners: strategieanalyse voor de omgang met scheefwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Auteur: Wolters, N., 31 dec 2013

Begeleider: van den Berg, P. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Berghuis, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies in het kader van duurzaam bouwen

Auteur: Melgers, D., 2000

Scriptie/Masterproef: Master

Aanpasbaarheid van de draagconstructie: onderzoek naar de haalbaarheid en ontwerp van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie

Auteur: Trines, W., 30 nov 2014

Begeleider: Gijsbers, R. (Afstudeerdocent 1), Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 2), Dominicus, M. (Afstudeerdocent 2) & Blok, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanpasbaarheid van woningen: een onderzoek naar indicatoren voor aanpasbaarheid van woningen in het kader van duurzaamheid

Auteur: Jorritsma, H., 31 dec 2008

Begeleider: Erkelens, P. (Afstudeerdocent 1), Smeets, J. (Afstudeerdocent 2) & Mak, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanpasbaarheid van woningen . Analyse Tivoli

Auteur: Witte, P., Dircks, M. & Meijboom, J., 31 aug 1977

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanpasbaar wonen . Wonen naar maat

Auteur: Snep, F., 31 aug 1977

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanpasbaar woonmilieu : van theorie naar praktijk(?)

Auteur: Cloosterman, G. & Veenstra, T., 31 aug 1977

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aan wat vooraf ging: een analoge interventie bij een bestaand gebouw

Auteur: Göritzlehner, L., 30 jun 2010

Begeleider: Colenbrander, B. (Afstudeerdocent 1), Rapp, C. (Afstudeerdocent 2) & van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanzet marktwaardebepaling zorgvastgoed: een onderzoek naar het bepalen van de marktwaarde van het verpleeghuis binnen de verpleging en verzorgingssector

Auteur: van der Grinten, J., 2016

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Maussen, S. (Afstudeerdocent 2) & van der Grinten, J. (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aanzet tot een analyse- en waarderingsmethode voor oude stadsgebieden

Auteur: Jansen, C., 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Aanzet tot een decision support system voor stedelijke vernieuwingsprojecten : Utrecht City Project als referentie project

Auteur: de Man, L., 31 aug 1992

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanzet tot een nieuw LCA-model voor gebouwen: theoretische en praktische knelpunten in de levenscyclusanalyse voor gebouwen en de zwaartepunten in het milieuprofiel van woningen

Auteur: Blom, I., 31 jan 2006

Begeleider: Hendriks, N. (Afstudeerdocent 1), van Nunen, H. (Afstudeerdocent 2) & van der Zanden, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanzet tot een taal waarmee bouwkundige artefacten kunnen worden beschreven

Auteur: Vellekoop, H., 30 nov 1987

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aardtunnel-ventilatie : koelen en (voor)verwarmen van ventilatielucht door uitwisseling en opslag van warmte in de bodem

Auteur: van de Bree, A., 30 sep 1994

Begeleider: de Wit, M. (Afstudeerdocent 1) & Rutten, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

A Bijlmer experience: de Bijlmerroute als verbindend ruimtelijk en programmatisch element in de Bijlmer

Auteur: van Gool, R., 28 feb 2014

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), Musch, M. (Afstudeerdocent 2) & Yegenoglu, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

A billboardshelter in Dar es Salaam

Auteur: Karsmakers, M., 31 aug 2005

Begeleider: Erkelens, P. (Begeleider), Willems, M. (Afstudeerdocent 2) & Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

A BIM-integrated approach to construction quality management: enabling information and knowledge management during the execution phase of a project life cycle

Auteur: Achkar, E., 31 jan 2017

Begeleider: de Vries, B. (Afstudeerdocent 1), Beetz, J. (Afstudeerdocent 2), Krijnen, T. (Afstudeerdocent 2) & van de Koppel, W. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

A brickyard deconstruction: the redevelopment of brickyard 'Elden' & the Meinerswijk landscape

Auteur: De Gaetano, S., 31 aug 2016

Begeleider: Bosman, A. (Afstudeerdocent 1), Musch, M. (Afstudeerdocent 2), Das, G. (Afstudeerdocent 2) & Hilhorst, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Absorptie van publiekvlak in schaalmodel nagalmkamer : ontwikkelen van een meetmethode

Auteur: Bijsterbosch, K., 28 feb 2002

Begeleider: Martin, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Abtstraat Maastricht : een voorstel tot herbebouwing met studentenhuisvesting en gezinswoningen

Auteur: Daniels, R., 31 mei 1985

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

A campus in transition: adapting the Maastricht Health Campus for a future with autonomous transport

Auteur: Vervuurt, R., 26 jun 2018

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), Musch, M. (Afstudeerdocent 2), de Vries, M. (Afstudeerdocent 2), Peutz, M. (Afstudeerdocent 2) & Liu, Y. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

A cap, fine & reward policy framework: creating energy consciousness and urging residents to save energy?

Auteur: van 't Westeinde, S., 31 aug 2011

Begeleider: de Vries, B. (Afstudeerdocent 1), Han, Q. (Afstudeerdocent 2) & Ketelaers, J. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Accelerating and intensifying the development of sustainable building in the Netherlands: analysis of impedients and opportunities through literature and expert interviews

Auteur: Schellekens, J., 31 aug 2013

Begeleider: Lichtenberg, J. (Afstudeerdocent 1), van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Afstudeerdocent 2) & de Goeij, R. (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Accelerating early strength and stiffness development of a Portland cement-based mortar for 3D printing

Auteur: van der Meijde, G., 28 mei 2019

Begeleider: Wolfs, R. (Afstudeerdocent 1), Suiker, A. (Afstudeerdocent 2) & Salet, T. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Accepting ambient intelligence

Auteur: van Bezooijen, R., 31 aug 2014

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Accommodatie Bosbaan Amsterdam

Auteur: Kleemans, J., 30 jun 1999

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Accoustic scattering and diffusion of an object on a background surface using the boundary element method

Auteur: Brouns, E., 30 nov 2015

Begeleider: Blocken, B. (Afstudeerdocent 1), Hornikx, M. (Afstudeerdocent 2) & Hak, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Achieving thermal comfort in naturally ventilated offices in Sao Paulo, Brazil

Auteur: van de Voort, T., 25 feb 2020

Begeleider: Hoes, P. (Afstudeerdocent 1), Leite, B. (Externe persoon) (Externe coach) & Hensen, J. L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Acht+ : stationsgebied in Eindhoven-Acht

Auteur: Willemsen, R., 31 aug 2005

Begeleider: Westra, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Achter de etalage die terugkijkt: een ontworpen reactie op een winkelstraat

Auteur: Rigter, A., 31 mrt 2004

Begeleider: van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 1), Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 2), Boomgaard, J. (Afstudeerdocent 2) & Meijnders, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Achter de gevel: de ruimte van het woonhuis aan de Amsterdamse gracht

Auteur: Gijsen, S., 31 aug 2011

Begeleider: Colenbrander, B. (Afstudeerdocent 1) & van Hoof, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Achter de Lange Stallen : ontwerp van een cultureel gebouw voor de binnenstad van Breda

Auteur: van Ginneke, G., 31 mrt 1993

Begeleider: Loerakker, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Achter de schermen: de Alte Sihlpost herbestemd tot cultuurcentrum en woningen

Auteur: Jonkers, E., 5 apr 2012

Begeleider: Bosman, A. (Afstudeerdocent 1), Dehaene, M. (Afstudeerdocent 2) & van Hoof, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Achter de schrootjes : partikulier woningbezit en woningverbetering in Klarendal Arnhem

Auteur: Reijntjens, A. & Paris, C., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Achter een masker: voorstel voor een penitiaire inrichting

Auteur: Horvers, K., 31 aug 2006

Begeleider: Bosman, A. (Afstudeerdocent 1), Voorthuis, J. (Afstudeerdocent 2) & Swagten, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Achtergronden en uitwerking van 'n stadsinstuif in Eindhoven

Auteur: Margry, W., 31 aug 1982

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

A climate adaptive campus design that improves spatial identity of the Brightlands Maastricht Health Campus

Auteur: van de Logt, E., 31 aug 2018

Begeleider: van Wesemael, P. (Afstudeerdocent 1), Musch, M. (Afstudeerdocent 2), de Vries, M. (Afstudeerdocent 2) & Liu, Y. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

A community approach of urban renewal: place making as a tool for promoting social cohesion in disadvantaged neigborhoods

Auteur: Rashid, H., 25 okt 2016

Begeleider: van den Berg, P. (Afstudeerdocent 1), Arentze, T. (Afstudeerdocent 2) & Soetens, I. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand