Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Beleef de snelweg : ontwerp voor een megastructuur met woon, werk en recreatieruimte boven de snelweg

Auteur: Sap, H., 31 jan 1999

Begeleider: Boekholt, J. (Afstudeerdocent 1), Lorzing, J. (Afstudeerdocent 2) & Beekman, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Een ontwerp voor het internationaal Strafhof (ICC) in den Haag = Concept of an international Criminal Court in the Hague

Auteur: Mulder, R. M., 31 aug 2000

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De Verenigde Heijmans Bedrijven B.V. te Rosmalen

Auteur: Swanenberg, A., 31 aug 1977

Scriptie/Masterproef: Master

Een afstudeerontwerp voor een 3D shopping mall : shop tillu drop

Auteur: Moerland, B., 31 aug 2000

Begeleider: van den Bergh, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerp van een galmkamer

Auteur: Rijvers, J., 31 aug 1985

Begeleider: van der Vlugt, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwikkelen bouwprojecten bruikbaar op lange termijn : een besluitvormingsondersteunend model op basis van het prestatieconcept

Auteur: Claassen, R., 31 aug 2002

Begeleider: Tempelmans Plat, H. (Afstudeerdocent 1) & Janssen, I. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies met glasvezelwapening

Auteur: Coenen, G., 30 apr 2007

Begeleider: Hordijk, D. (Afstudeerdocent 1), Janssen, H. (Afstudeerdocent 2) & Veen, van der, C. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Z.B.W. als drager voor een binnenstedelijk milieu

Auteur: Petit, L., 31 aug 1981

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1879

Auteur: Penders, I., 31 aug 1993

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Succesvolle leisuregedreven binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Auteur: Janssen, R., 31 dec 2011

Begeleider: van de Ven, L. (Afstudeerdocent 1), Blokhuis, E. (Afstudeerdocent 2), Stek, J. (Externe coach) & Kanters, M. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

The influence of temperature on reinforced concrete structures strengthened with externally bonded carbon fiber reinforced polymers

Auteur: Hermes, M., 2006

Begeleider: Hordijk, D. (Afstudeerdocent 1), Kleinman, C. (Afstudeerdocent 2), Janssen, H. (Afstudeerdocent 2) & Klamer, E. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Complexe complexen

Auteur: van Wagenberg, A., 31 jan 1990

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouw Wilgendonk Papendrecht

Auteur: Beterams, M. & van der Eijk, J., 31 aug 1976

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Nieuwbouw op het Treffinaterrein : 10 jaar buurtstrijd

Auteur: van Maris, J., 30 mei 1983

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Inventarisatie en verkenning naar inhoudelijke verschuivingen van woonvormen : tendenzen tot woonvernieuwing na 1975 (individualisering in het wonen)

Auteur: Vellekoop, C., 31 aug 1982

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Spoorzoeken : partikuliere woningverbetering of aankopen

Auteur: Goijaerts, J., 31 mei 1985

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderhouds- en exploitatiebeleid van particuliere eigenaren : onderzoek specifiek gericht op de particuliere eigenaren in Rotterdam

Auteur: Vermunt, J., 31 aug 1991

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Infrastructuur en omgeving : Ringwegzone Antwerpen

Auteur: Koolen, G., 31 mei 2000

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonomgeving : een onderzoek naar invloeden op, gebruikswaarde van en verbeteringen in de direkte woonomgeving

Auteur: Dullaart, R., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderhoud aan huurwoningen : welk deel is voor rekening van de woningcorporatie en welk deel is voor rekening van de huurder?

Auteur: van de Gevel, A., 31 aug 1987

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wat bepaalt de waarde?: een onderzoek naar en gevoeligheidsanalyse van waardebepalende factoren van Nederlands kantorenvastgoed

Auteur: van Kessel, J., 31 aug 2007

Begeleider: van de Ven, L. (Afstudeerdocent 1), Kokke, C. (Afstudeerdocent 2) & Donkers, M. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Constructieberekeningen politiebureau

Auteur: Boonstra, S., 1985

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker: ontwikkeling van een hulpmiddel dat bijdraagt aan een verhoging van de arbeidsproductiviteit

Auteur: Welten, T., 31 mei 2008

Begeleider: Scheublin, F. (Afstudeerdocent 1), de Bruijn, C. (Afstudeerdocent 2) & Borremans, S. (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Financiering van vastgoedbeleggingen: een impactstudie naar de gevolgen van de invoering van nieuwe Europese richtlijnen op de financierbaarheid van vastgoedbeleggingen

Auteur: Warger, H., 31 jan 2006

Begeleider: van de Ven, L. (Afstudeerdocent 1) & Kokke, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Financial engineering of risk / return characteristics of real estate funds

Auteur: Kouters, M., 30 jun 2004

Begeleider: Keeris, W. (Afstudeerdocent 1) & Kokke, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Kwaliteit-beoordelingsmethodiek voor algemene ziekenhuizen in Nederland

Auteur: Smeets, P., 31 aug 1981

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wonen voor zwakzinnigen

Auteur: van der Hilst, S., 31 aug 1980

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Natuurbehoud in de ruimtelijke ordening

Auteur: Schellens, E., 31 aug 1984

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bouwfysische aanbevelingen voor het ontwerp van een bank-kantoorgebouw

Auteur: van Aerle, W., 31 aug 1984

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerpen en klimatiseren van een "reptielenhuis"

Auteur: Gijben, P., 31 aug 1980

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Werktheater annex expositieruimte

Auteur: van Eijndhoven, T., 31 aug 1983

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De LAT-flat : een woongebouw voor LAT-relaties

Auteur: Kappen, C., 28 feb 2002

Begeleider: van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voorstudies ontwerp woningbouw Westwal/ Katerstraatje

Auteur: van de Ven, R., 31 aug 1980

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Gevel : prototype van een ontwerpprogramma voor gevels

Auteur: Jacobs, P., 31 aug 1996

Begeleider: Rutten, P. (Afstudeerdocent 1), Bakker, F. (Afstudeerdocent 2), Wolf, B. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & van Zutphen, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Enkele aspecten van procesbewaking bij streekplannen, toegepast op het Streekplan Rivierenland

Auteur: van den Bergh, F., 31 aug 1982

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Van tehuis naar thuis : ouderenhuisvesting voor de toekomstige generaties

Auteur: Verhagen, R., 31 dec 2002

Begeleider: Post, J. (Afstudeerdocent 1), Walraven, A. (Afstudeerdocent 2) & van Hoof, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Allicht : een programma voor het ontwerpen van een globaal kunstverlichtingsplan

Auteur: van Groenendaal, H., 31 dec 1995

Begeleider: Wagter, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp voor het Huis voor Cultuur met 40 appartementen en een 3-laagse ondergrondse parkeergarage als integraal onderdeel van de herstructurering van het Santrijngebied te Oosterhout (Noord-Brabant)

Auteur: van den Brand, G., 31 aug 2010

Begeleider: Hordijk, D. (Afstudeerdocent 1), Luijten, F. (Afstudeerdocent 2) & de Boer, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1360

Auteur: van Hillo, C., 31 aug 1987

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Renovatie Zutphen

Auteur: Schlegel, N., 31 aug 1977

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Zelfbouw

Auteur: van Bokhoven, J. & Weide, W., 31 aug 1982

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Verband tussen zaalvorm en zaalakoestische kwaliteit

Auteur: Bults, J., 31 mei 1992

Begeleider: Martin, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een model voor een gemeentelijk vervalsignaleringssysteem voor woongebieden : een beleidsinstrument ten behoeve van stedelijk beheer, toegepast in de gemeente Breda

Auteur: Moors, P., 30 nov 1987

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderhoudsbeheersing als onderdeel van systematisch beheer : ontwikkeling van een onderhoudsbeheersingssysteem bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Auteur: Appelmans, P., 31 aug 1988

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Windeffekten en behaaglijkheid in de stedelijke ruimte : kriteria tijdens het stedebouwkundig ontwerpproces

Auteur: Peeters, E., 30 nov 1985

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Herbestemming voormalig garagecomplex Pompen en Verlouw te 's-Hertogenbosch

Auteur: Geerlings, D., 6 apr 2005

Begeleider: Post, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Rotterdam decentraal: een verkenning op het snijvlak van stad en spoor

Auteur: Booltink, G., 31 jan 2010

Begeleider: Venhoeven, E. (Afstudeerdocent 1), de Meulder, B. (Afstudeerdocent 2) & Boomgaard, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand