Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Staat van waanzin : ontwerp van een psychiatrische inrichting in Tilburg

Auteur: Janssen, R., 31 okt 1994

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stokhasselt onder de loupe : onderzoek naar de kwaliteit van het leefmilieu als uitgangspunt voor beheer van een na-oorlogse wijk in Tilburg-Noord

Auteur: Aelbers, O. & Thijssen, R., 31 aug 1988

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Herbestemming Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek "De Zeeland"

Auteur: Paauwe, R., 31 jan 2001

Begeleider: Post, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerpteam sporthal : het spel van geintegreerd ontwerpen

Auteur: Heesbeen, J., Hoes, P., Mertens, B. & Willemstein, J., 31 aug 1974

Begeleider: Hamaker, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouw in de Heilige Geeststraat Eindhoven . Woning te Deest (Gld.)

Auteur: van der Zee, H., 31 aug 1978

Begeleider: Begemann, S. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Mazen aan de stad : stedebouwkundig perspectief voor de Spoor/Maaszone te Maastricht

Auteur: van Mensvoort, A., 30 apr 2000

Begeleider: Bakker, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Project huis en een aantal projecten van publieke architectuur

Auteur: Cobussen, R., 30 nov 1989

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Huis in de Jordaan

Auteur: Claessens, F. & Erdmann, J., 31 mei 1984

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ponticulus : bridging the information gap between MicroStation and AutoCad

Auteur: Tacke, H., 31 jan 1994

Scriptie/Masterproef: Master

OXYMORON : een woonteleport

Auteur: Meuwissen, R., 31 aug 1991

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1498

Auteur: Cordewener, M., 31 aug 1988

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

The sea is the limit? : ontwerp van een research centrum voor zeewaartse uitbreiding

Auteur: Gouwy, K., 31 aug 1998

Scriptie/Masterproef: Master

Herbestemming bedrijventerrein de Westerwal te Oudewater

Auteur: Nusse, J., 31 aug 1995

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Van pakhuis naar woonhuis : herbestemming pakhuis Santos

Auteur: Potma, M., 31 jan 1997

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

"Van machine naar mens" : herbestemming van het machinegebouw van de GWL in Amsterdam

Auteur: Verbeek, J. & Rus, A., 31 mei 1996

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1), Erkelens, P. (Afstudeerdocent 2) & Schutte, E. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Duurzame vernieuwing Neudeflat : een onderzoek naar de aanpak van gevel en interieur van een kantoortoren in Utrecht

Auteur: Heijink, E. B., 30 nov 2000

Begeleider: Post, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Beheer en onderhoud van gemeentelijke utiliteitsgebouwen : het zoeken naar middelen voor een inzichtelijk beheer en onderhoud

Auteur: Eikelboom, W. & van Haelst, C., 31 mrt 1988

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een houtskelet bouwsysteem

Auteur: van Zanten, J. & Verkennis, M., 31 aug 1978

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp van een carrosseriefabriek

Auteur: Geven, P. & Schmitz, A., 1984

Scriptie/Masterproef: Master

Theater

Auteur: Dumoulin, D., 30 apr 2001

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1) & van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1389

Auteur: Berkers, W., 30 nov 1987

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Zinvol hergebruik van monumenten, aanpassing hiervan vooral vanuit bouwfysisch oogpunt gezien : het Arsenaal te Geertruidenberg

Auteur: Sweep, J., 31 aug 1985

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Tussen Maas en binnenstad

Auteur: Thuijls, H., 31 aug 1980

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woonconcepten aan het water

Auteur: Berghuis, S. M., 31 aug 1995

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een onderkomen voor de kunst

Auteur: Kroese, M., 1988

Scriptie/Masterproef: Master

Carbonatatie en water

Auteur: Rijnen, C., 31 aug 1985

Begeleider: van der Vlugt, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

A landscape of events

Auteur: de Kreij, H., 31 dec 2005

Begeleider: van Zuuk, R. (Afstudeerdocent 1), Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 2) & van Herwijnen, F. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Konfiglomerat Prenzlauerberg: transversing the Berliner Baublock

Auteur: Bruls, S., 31 aug 2009

Begeleider: Venhoeven, E. (Afstudeerdocent 1), Hovingh, G. (Externe coach) & Gijsberts, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Hoogbouw : verslag van het literatuuronderzoek tijdens de programmafase

Auteur: Evers, P., 31 okt 1995

Begeleider: Gijsberts, P. (Afstudeerdocent 2) & Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De rekreatieve funktie van de gebouwde omgeving

Auteur: van Rooij, F., 31 aug 1978

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De architectuur van het schuim: ontwerp voor een stad in de stad volgens autarkische principes

Auteur: Franke, P., 30 nov 2007

Begeleider: Venhoeven, E. (Afstudeerdocent 1), Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 2) & de Meulder, B. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Manuurafwijkingen : het verbeteren van het meer- en minderwerkproces

Auteur: van Schijndel, R., 30 sep 2002

Begeleider: Poortman, E. (Afstudeerdocent 1) & Vissers, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

PSV voetbalstadion

Auteur: Voets, J., 31 aug 1976

Begeleider: van der Vlugt, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Institutionele beleggers : on(t)roerend goed op termijn

Auteur: Alkemade, A., 30 mei 1988

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Complexprofielen in het kader van kwaliteitsbesturing op complexniveau

Auteur: Smits, F., 31 dec 1991

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het luchtkasteel : een pneumatische opbergbare doekconstructie

Auteur: Slabbekoorn, J. L., 31 aug 2001

Begeleider: Huisman, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Overdekt zwembad

Auteur: Willemstein, J., 31 aug 1977

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De perspektieven van lagere inkomensgroepen tot verbetering van hun huisvesting

Auteur: de Gruyter, J. & Smid, A., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De ontwikkeling van een museumconcept voor techniek en industrie : een beeldverhaal

Auteur: Sikkel, A., 31 aug 1985

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Centrumgebied Valkenswaard : structuurvisie voor het centrum van Valkenswaard

Auteur: Smets, E., 30 nov 1993

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Alternatief ontwerp voor de Lange Jan en Lange Lies woontoren in Heerlen

Auteur: Put, S., 31 aug 2005

Begeleider: Kleinman, C. (Afstudeerdocent 1), Luijten, F. (Afstudeerdocent 2) & Scheublin, F. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Met zicht door ruimte

Auteur: Brouwers, R., 31 aug 1988

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Cultuurhistorische aspecten van landschap en nederzetting en de betekenis daarvan voor de ruimtelijke planning

Auteur: Cuijpers, J., 31 aug 1977

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 209

Auteur: Smit, M., 31 aug 1976

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kostenminimalisatie van orthogonale raamwerkkonstrukties

Auteur: Steenhuis, C., 1988

Scriptie/Masterproef: Master

Flexibel inbouwsysteem

Auteur: Ebben, J., Hansen, O. & Nieuwenhuijzen, G., 31 aug 1973

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1446

Auteur: Demandt, F., 31 aug 1988

Begeleider: Rutten, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een therapiecentrum voor een geestelijk gehandicapten-instituut

Auteur: de Jong, J., 30 nov 1982

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master