Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Cultureel centrum Bilzen

Auteur: Markerink, H., 31 aug 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp van een kassencomplex voor de "Nationale plantentuin van Belgiƫ"

Auteur: Brok, E. J., 28 feb 2005

Begeleider: van Herwijnen, F. (Afstudeerdocent 1), Huisman, W. (Afstudeerdocent 2) & Nijsse, R. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

De optimale bouwtijd

Auteur: Bijlsma, O., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw: een keuzehulpmiddel voor het onderbouwd vastleggen van de uitvoeringsmethoden

Auteur: Hamers, M., 31 mrt 2008

Begeleider: Scheublin, F. (Afstudeerdocent 1), Vastert, E. (Afstudeerdocent 2) & de Bruijn, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Over Bladel en de zon

Auteur: von der Fuhr, H., 31 aug 1977

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Evaluatie en aanzetten tot verbetering van het Zuid-Hollandse streekplanbeleid ten aanzien van het open middengebied

Auteur: Kouijzer, P., Palinckx, B., Splitthoff, R. & Zuijdgeest, P., 31 mei 1986

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 776

Auteur: Jacobs, A., 31 aug 1982

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Programmatische constructie

Auteur: Keepers, A., 31 dec 1988

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1265

Auteur: van der Palen, M., Scheren, M. & Claassens, P., 31 aug 1986

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Mensen-Mensen, mensen-dingen, dingen-dingen

Auteur: Broess, J., 31 aug 1973

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

The edge of sanity : kantoorgebouw over de Utrechtse baan

Auteur: Suripatty, J., 31 mrt 2001

Begeleider: van Herwijnen, F. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Zelfkoken in Zuiderhaven : een keukenrestaurant te Groningen

Auteur: Andre, J., 28 feb 1999

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1), Kerssemakers, A. (Afstudeerdocent 2) & Hofman, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Modulerende warmtepompen in de (bestaande) woningbouw

Auteur: Kuypers, A., 30 jun 2002

Begeleider: Leijendeckers, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Dordrecht

Auteur: Hendriks, J., 1978

Scriptie/Masterproef: Master

Herbestemming T-hoog en T-laag

Auteur: Verdonk, A., 31 aug 1989

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bejaardenhuis, Medisch Centrum en dagwinkels in de binnenstad te Weert . Vooronderzoek Flosta-tegel : bedrijf Zoontjes Beton BV Tilburg

Auteur: Hoeben, M., 31 mei 1986

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Architectuur

Auteur: Metz, C. M., 1 mei 1987

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het procesplanningsmodel voor de Brink Groep : een model om in de initiatieffase van een project de doorlooptijd van het totale proces te kunnen bepalen

Auteur: Korst, P., 28 feb 2002

Begeleider: Vissers, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Studieplan voor de benedenstad van Nijmegen

Auteur: van Ede, G., 31 aug 1978

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kranenplanning : een integrale methode voor het bepalen en inzetten van bouwkranen in het bouwproces

Auteur: Oskam, J. & Lammers, J., 31 aug 1983

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

'Ontwikkelvoorrecht': een instrument voor de provincie in strijd tegen de stagnerende woningbouwontwikkeling

Auteur: van den Nieuwenhof, R., 30 nov 2006

Begeleider: van de Ven, L. (Afstudeerdocent 1), Wenselaar, W. (Afstudeerdocent 2), Hummels, R. (Afstudeerdocent 2) & Korst, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

2D details en 3D bouwknopen : de ontwikkeling van een NBM-Amstelland modelleersysteem voor 3D bouwknopen op basis van 2D details en vice versa

Auteur: Florie, H., 31 jan 1993

Begeleider: Wagter, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stationsgebouw en perronoverkapping te Eindhoven

Auteur: Alders, E., 30 nov 1985

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1) & Huisman, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Het stedebouwkundig beeldplan : analyse- en ontwerpmethode

Auteur: de Bruijn, W., 31 aug 1986

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningtypen en onderhoudsbehoefte

Auteur: Ehrismann, H., 31 dec 1988

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Geluidmetingen langs de Poot van Metz : de gecombineerde invloed van geluidscherm, bodem en meteorologische omstandigheden op de geluidoverdracht bij wegverkeerslawaai

Auteur: Hagen, G. & Greten, H., 30 nov 1985

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het Energie-O-kantoor

Auteur: Hensen, J., 30 jun 1999

Begeleider: Leijendeckers, P. (Afstudeerdocent 1) & Ham, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

/JoiCost/ : berekeningen aan stalen raamwerken

Auteur: Steenhuis, C., 1988

Scriptie/Masterproef: Master

Het gevang : tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren

Auteur: Bergmans, D., 31 okt 1996

Begeleider: van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Waterboer in Aqua Valley: een fijnmazig waterbergingsnetwerk ingeweven in de schaalvergroting van de landbouw

Auteur: van Gastel, F., 31 aug 2006

Begeleider: Wallis De Vries, J. (Afstudeerdocent 1), de Meulder, B. (Afstudeerdocent 2), Honselaar, M. (Afstudeerdocent 2) & Devisch, O. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

"Gewoon" een leefgroephuis : op zoek naar relevante bouwkundige aspecten ten behoeve van het ontwerpen van een leefgroephuis

Auteur: van Hagen, O., 31 aug 1988

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp voor een vergeten plek : plan voor het gebied Raiffeisenstraat te Eindhoven

Auteur: Beelen, F., 31 jan 1996

Begeleider: Loerakker, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bouwkostenverandering, een samenspel?

Auteur: van Drunen, P., 31 aug 1975

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Vliegveld Welschap : het constructieve ontwerp van een hangar . De schrankweerstand van houtskeletbouwwanden

Auteur: van der Kam, J., 31 aug 1986

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De aanpak van het partikulier woningbezit in stadsvernieuwingsbuurten

Auteur: van Helmond, H., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling

Auteur: Snijders, B., 31 mei 2006

Begeleider: van Bohemen, C. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), Scheublin, F. (Afstudeerdocent 2) & Vissers, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Vakantie woning op de scheiding water - land

Auteur: Haasnoot, C., 1986

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1) & Thole, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Kwaliteitsbesturing van buurten : ontwikkeling van een kwaliteitsbesturingssysteem

Auteur: Pott, M., 31 aug 1991

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsgewestvorming . Agglomeratie Eindhoven . Planning en beleid

Auteur: van Beek, F. & Paes, F., 31 aug 1979

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Musea: de ontwikkeling, de taak en de functie van het Museum voor Moderne Kunst

Auteur: Haasnoot, C., 1986

Begeleider: Leering, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Een variabele zweminrichting

Auteur: Witlox, M., 31 aug 1978

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Nationaal judo centrum

Auteur: van Knippenberg, J., 27 okt 1983

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Publieke intimiteit : een architectonische en bouwtechnische vertaling van de rituelen "baden" en "hoereren"

Auteur: Schuts, I., 31 dec 1999

Begeleider: Dirrix, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Architectonische uitwerking voor terrein de "Heuvel"

Auteur: de Neef, I., 31 aug 1987

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Dynamica en hoogbouw: vergelijking van twee constructieprincipes

Auteur: Poppelaars, W., 30 jun 2005

Begeleider: Kleinman, C. (Afstudeerdocent 1), Bakker, M. (Afstudeerdocent 2), Kraus, J. (Externe persoon) (Externe coach) & Zuidwijk, H. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De kostprijshuur als referentie bij beslissingen aangaande de upgrading van kantoorgebouwen

Auteur: Janssen, I., 31 aug 1997

Begeleider: Tempelmans Plat, H. (Afstudeerdocent 1), Keeris, W. (Afstudeerdocent 2) & Vissers, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Van klein naar groot

Auteur: de Leijer, W., 28 feb 2014

Begeleider: Dekkers, J. (Afstudeerdocent 1) & Walraven, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Het ontwikkelen van een weefselplan voor een gebied in de binnenstad van Roosendaal . Roosendaal : analyses en uitgangspunten t.b.v. de ontwikkeling van de binnenstad

Auteur: de Bruijn, W. & van Nassau, M., 31 aug 1976

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master