Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Project Rekencentrum : ontwerp van een Rekencentrum voor de Katholieke Universiteit Nijmegen

Auteur: Beckers, P., Beugels, K., Mook, M. & van Overbeek, P., 31 aug 1975

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Aanzet tot een analyse- en waarderingsmethode voor oude stadsgebieden

Auteur: Jansen, C., 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Afstudeerverslag

Auteur: Hopmans, J., 31 aug 1975

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 83

Auteur: van der Heyden, F. & van de Vondervoort, J., 31 aug 1975

Begeleider: Hamaker, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een regionaal locatiemodel

Auteur: de Boer, H. & Noy, H., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Verhoudingen in het bouwproces . Het open systeem

Auteur: Walraven, P. & Vermolen, H., 31 aug 1975

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voeg-passing-kontrole

Auteur: van Schelven, H., 31 aug 1975

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 117

Auteur: Geraedts, R. & Donkers, C., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningbouw en kapitaal : begin en einde van de volkshuisvesting : kleine politieke ekonomie van de volkswoningbouwkunde

Auteur: Cornelissen, W., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Het ontwikkelen van een bouwsysteem : het bestuderen van de produktie- en toepassingsmogelijkheden van een in ontwikkeling zijnd bouwsysteem

Auteur: Fockema Andreae, G., 31 aug 1975

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Verzamelde lasteenheden : een onderzoek naar de toepasbaarheid van verzamelde lasteenheden bij Stevin Groep N.V

Auteur: Doors, R., 31 aug 1975

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een oude kern : Oisterwijk van 1832 . Seuverick Oisterwijk : 7 ha wonen

Auteur: Schreuder, A., 31 aug 1975

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Industrialisatie en renovatie

Auteur: Egmond, M., van Oorschot, H. & Klinkenbijl, W., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De S.A.R. en het ziekenhuis : toepassen van de S.A.R. methodiek op ziekenhuisbouw

Auteur: de la Fuente Saez, V., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Golfkarton als bouwmateriaal voor een tijdelijk onderdak

Auteur: Rohlfs, P., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Tram versus transurban

Auteur: Bovens, M., 31 aug 1975

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Nieuwbouw Oud-Crooswijk West Rotterdam

Auteur: Smit, A., 31 aug 1975

Begeleider: Habraken, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Rol van de bekisting in de utiliteitsbouw in het verleden, heden en in de toekomst

Auteur: Koning, H., 31 aug 1975

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Bouwkostenverandering, een samenspel?

Auteur: van Drunen, P., 31 aug 1975

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een methodiek bij de uitvoering van bouwkundige projecten in ontwikkelingslanden

Auteur: Beijer, G., 31 aug 1975

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu als basis voor de ruimtelijke inrichting van het Gooi

Auteur: van den Brink, A. & Gieltjes, F., 31 aug 1975

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voorzieningencentrum Geestenberg

Auteur: van Leusden, J., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Bouwkundige ontwerptraining : experiment

Auteur: van Wagenberg, A., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Bouwsysteem plus plan voor Philipsdorp e.o.

Auteur: Bos, C. & Gerritsen, E., 31 aug 1975

Begeleider: Bleker, B. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), Janssen, L. (Afstudeerdocent 2), van der Vlugt, B. (Afstudeerdocent 2) & Zwarts, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Bouwsysteem voor buurtwinkel centra

Auteur: van Ekris, J. & Fijten, W., 31 aug 1975

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 60

Auteur: van der Hout, J., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwikkeling dragersysteem . Relatie drager-weefsel . Toepassing dragersysteem

Auteur: Bredschneyder, M. & Merks, T., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Gevelplaten

Auteur: van Hulst, H., 31 aug 1975

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een analyse van het bezoek aan openluchtrecreatiegebieden in de agglomeratie Eindhoven

Auteur: Lintsen, W., 31 aug 1975

Begeleider: Veldhuisen, K. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De watervoorziening en de behandeling van het afvalwater . De staat . De ekonomiese en ruimtelijke planning in Oosteuropese landen . Omtrent regionale ontwikkelingen

Auteur: Geraets, J. & Uitterhoeve, A., 31 aug 1975

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Projekt busstation

Auteur: Roosen, J., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 61

Auteur: Taminiau, J., 31 aug 1975

Begeleider: Habraken, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kaders : een studie naar het strategisch benaderen van stadsvorming

Auteur: Wolf, J., 31 aug 1974

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 49

Auteur: Eden, A., 31 aug 1974

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De beheersing van het bouwproces met behulp van informatieverwerkende systemen

Auteur: Visser, D., 31 aug 1974

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Bouwteam : ontwerp van een sportzaal-ontmoetingsruimte

Auteur: Brouwer, J., Beekx, J. & van der Bruggen, R., 31 aug 1974

Begeleider: van der Vlugt, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerpteam sporthal : het spel van geintegreerd ontwerpen

Auteur: Heesbeen, J., Hoes, P., Mertens, B. & Willemstein, J., 31 aug 1974

Begeleider: Hamaker, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Tekst patronen weefsel

Auteur: Manz, P., 31 aug 1974

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 44

Auteur: Bekkering, H., 31 aug 1974

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bouwkundige en bouwfysische aspecten van een operatieafdeling voor een ziekenhuis met ca. 600 bedden

Auteur: Lavrijssen, J., 31 aug 1974

Begeleider: Hamaker, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 104

Auteur: Bouwman, M., 31 aug 1974

Scriptie/Masterproef: Master

Studierapport van de Hinthamerdriehoek : Eindkollokwium

Auteur: van Drunen, H. & van Eimeren, M., 31 aug 1974

Scriptie/Masterproef: Master

Woonrecht : zeggenschap voor bewoners van huurwoningen

Auteur: Kuypers, P., 1974

Scriptie/Masterproef: Master

Konstruktieve dragerelementen afgestemd op een flexibel inbouwsysteem

Auteur: van der Meer, R., 31 aug 1974

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Relatie + Ontwerp + Uitvoering (ROU)

Auteur: van Gemert, F., 31 aug 1974

Begeleider: Duyster, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 53

Auteur: Teeken, C., 31 aug 1974

Begeleider: Habraken, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsvernieuwing in woonwijken : een case-study : de wijk Gerardus Majella in Breda

Auteur: Hamers, J., Piscaer, V. & Wijtvliet, P., 31 aug 1974

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand