Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

Het ontwerpen van een activiteitencentrum . Het berekenen van de optimale isolatiedikte

Auteur: te Woerd, I., 31 aug 1979

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kultureel centrum Lievendaal

Auteur: Berns, W. & Meilink, H., 31 aug 1979

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek en planning in Midden-Zeeland

Auteur: Verkade, J. & Daalderop, M., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Volkshuisvesting : ontwikkeling in de jaren '70

Auteur: de Groot, W. & Hock, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ruilverkaveling en bestemmingsplan in Borkel en Schaft

Auteur: van Hest, C., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 535

Auteur: Claessen, A., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Den Bosch : stedebouwkundig architectonisch plan

Auteur: Gelders, R., 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Schilderstraat e.o., 's-Hertogenbosch

Auteur: Wilmsen, J., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 499

Auteur: Chang, C., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kloosterplein - Breda : een stedebouwkundig - architectonisch afstudeerproject

Auteur: Brosens, A., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voorstad Sint Jacob - aan de molens - Roermond

Auteur: Velter, P., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Architectonische experimenteerprojekten in Eindhoven o.a. aan het Stadhuisplein

Auteur: van der Linden, F., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Rural housing . Uitbreiding kliniek . Eenheidsontwerp . Bouwen, ver van huis

Auteur: de Kock, P. & Oosterloo, J., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De onbetaalbaarheid van de woonlasten

Auteur: Blomberg, B. & van de Sanden, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Gemeenschapshuis te Oirschot . Recreatief-educatief projekt "De Hamsche Bouwing"

Auteur: van Lieshout, A., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Situatief ontwerpen

Auteur: Swaagstra, A., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Individuele huursubsidie

Auteur: Aarden, H., Stoof, R. & Janssen, P. J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 579

Auteur: Beek, F., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Project schouwburg Uden

Auteur: Goor, E., Lambooy, A. & Prinssen, W., 31 aug 1979

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Laboratoriumonderzoek met betrekking tot de vries- dooimechanismen van beton : mogelijkheid tot fragmenteren?

Auteur: Kempenaars, J., 31 aug 1979

Begeleider: Kreijger, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsvernieuwingsbeleid, geen los zand maar maatschappelijk verband : een analyse van het gemeentelijk stadsvernieuwingsbeleid in Utrecht

Auteur: Derks, A., Gersen, A., Mud, R. & Oudshoorn, D., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Evenementencentrum Venlo . Heelalverwarming?

Auteur: Baltussen, M., Heygele, H. & Willems, J., 31 aug 1979

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Maatschappelijke planning

Auteur: Hombrink, W. & Jacobs, H., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Is netwerkplanning in de bouw te programmeren? : een onderzoek naartoepassingsmogelijkheden van elektronische netwerkverwerking voor de bouwnijverheid

Auteur: Goltstein, P. M., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Evaluatie van de ontwikkeling van een groeipool in regio Guayana (Venezuela) : de volkshuisvesting binnen de groeipool als indikator

Auteur: van der Ven, M., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 489

Auteur: Molenaar, B., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerp van een fabriekscomplex voor een grammofoonplatenindustrie

Auteur: van Veggel, H. & Leenaerts, C., 31 aug 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Museum Roermond

Auteur: Hendriks, M., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 539

Auteur: Habets, J., 31 aug 1979

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Grondprijzen : een onderzoek naar de grondprijsvorming in een stedelijk gebied

Auteur: van der Kamp, H., 31 aug 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Toelichting bij het afstudeerplan tussen Tramstraat en Dommel...

Auteur: van Zantvoort, G., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Spons

Auteur: Stoop, L., 31 aug 1979

Begeleider: Slothouber, G. (Afstudeerdocent 1), Schmid, P. (Afstudeerdocent 2) & Thole, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Silo's

Auteur: van Drunen, A., 31 aug 1979

Begeleider: Rutten, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsgewestvorming . Agglomeratie Eindhoven . Planning en beleid

Auteur: van Beek, F. & Paes, F., 31 aug 1979

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Woningkorporaties en volkshuisvestingsstrijd : een aanzet tot een theorie; een onderzoek naar belangenbehartiging door de woningkorporaties in de agglomeratie Eindhoven

Auteur: Lips, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Hangar 12

Auteur: Castermans, L. & Teunissen, H., 31 aug 1979

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het Spanjaard-fabriekencomplex te Borne (O.)

Auteur: Lijftogt, H., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Drager - Prinsejagt

Auteur: Bezemer-Leusink, H., 31 aug 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Kind, woning en woonomgeving : 311 woningen "de Tempel" Eindhoven

Auteur: van Bethlehem, A., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het Bergoss-terrein te Oss

Auteur: Semeijn, H., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Distributie-planologie en het verschijnsel zelfbedieningswarenhuis : de effekten van een zelfbedieningswarenhuis in de regio Breda

Auteur: Heskes, H., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerpen van een offset-drukkerij

Auteur: Kickken, J., 31 aug 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Arbeidsomstandighedenwet. Veiligheidsvoorschriften in Belgie. Veiligheidsvoorschriften in Duitsland

Auteur: van Rooijen, R., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 537

Auteur: Olie, J., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master