Department of the Built Environment

Scripties/Masterproeven

De konstruktie van het theatergedeelte voor een evenementencentrum te Venlo

Auteur: Sprengers, E., 31 aug 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Een houtskeletbouwsysteem voor Nederland

Auteur: Coppus-Blom, M., 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Ruimtelijke planvorming in Nuenen

Auteur: Steyn, C., 31 aug 1980

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Krimp en kruip van beton

Auteur: Mijnsbergen, J., 31 aug 1980

Begeleider: Kreijger, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Regionale planvorming

Auteur: van As, M., 31 aug 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Experimentele woningbouw in Nederland : een tijdverschijnsel of een bewust zoeken naar nieuwe woonvormen . Beweging en licht maken van de architektuur een feest

Auteur: Coenegracht, R., 31 aug 1980

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Cultureel centrum Bilzen

Auteur: Markerink, H., 31 aug 1980

Scriptie/Masterproef: Master

De optimale bouwtijd

Auteur: Bijlsma, O., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De aanpak van het partikulier woningbezit in stadsvernieuwingsbuurten

Auteur: van Helmond, H., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Architectuur tussen autonomie en engagement

Auteur: Sijnesael, F., 31 aug 1980

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1), van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 2) & Schijns, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Vervangende nieuwbouw

Auteur: Bootsman, F., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een methode voor de vergelijking van de kosten van de drager in de systeemwoningbouw

Auteur: Peters, F., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp scholengemeenschap

Auteur: Compen, F., 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Een grafenprocessor als computer aided design instrument voor bouwkundige toepassingen

Auteur: de Bruijn, H., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stedebouw in Breda : achter de Lange Stallen

Auteur: Smit, R., 31 aug 1980

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wonen voor zwakzinnigen

Auteur: van der Hilst, S., 31 aug 1980

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerpen en klimatiseren van een "reptielenhuis"

Auteur: Gijben, P., 31 aug 1980

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voorstudies ontwerp woningbouw Westwal/ Katerstraatje

Auteur: van de Ven, R., 31 aug 1980

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kostenanalyse van een vervangend nieuwbouwprojekt

Auteur: Meijs, J. & Verschuren, J., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Automatiseren van de kostenbewaking

Auteur: Huffmeijer, F., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek en planning van collectieve voorzieningen

Auteur: Kaiser, L., 31 aug 1980

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Isometrie bibliotheek

Auteur: Delen, J., 31 aug 1980

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een verkenning van het industrialiseringsproces in de (volks)woningbouw in de periode 1920-1980

Auteur: Meinen, H., 31 aug 1980

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Achter de schrootjes : partikulier woningbezit en woningverbetering in Klarendal Arnhem

Auteur: Reijntjens, A. & Paris, C., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Afstudeerwerk

Auteur: Achten, J., 31 aug 1980

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een onderzoek naar de technische en economische aspecten bij toepassing van het lift-slab systeem in vergelijking met de uitvoering in monolietbouw

Auteur: Joosten, J. & Voutz, J., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Rotterdam : analyse van het ruimtelijk stadsvernieuwingsbeleid

Auteur: Kalle, E., 31 aug 1980

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Eindcolloquium

Auteur: Debats, C., 1980

Scriptie/Masterproef: Master

Autonome leefgemeenschap

Auteur: van de Vorst, S., 31 aug 1980

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Cucebi cultureel centrum Bilzen

Auteur: Ruelens, H., 31 aug 1980

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Droge of natte afbouw

Auteur: Mol, N. & Nuijten, C., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 566

Auteur: van de Guchte, W., 31 aug 1979

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stedebouwkundig architectonisch plan Den Bosch

Auteur: Gelders, R., 31 aug 1979

Begeleider: de Bondt, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Basisrapport t.b.v. het facet-Bestemmings-plan-Buitengebied Merselo

Auteur: Hoskam, J., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 511

Auteur: van Hapert, J., 31 aug 1979

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsvernieuwingsprojekt Breda

Auteur: Backx, W. & Schutijser, F., 31 aug 1979

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Gijzenrooi : een studie naar de gebruiksmogelijkheden van een gegeven (landelijke) situatie voor toekomstige stedelijke uitbreiding

Auteur: Postema, J., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp voor een elektrische centrale op de Maasvlakte

Auteur: Rijk, J., 31 aug 1979

Begeleider: Kamerling, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerp van een radiostudio voor de regionale omroep Brabant

Auteur: van Meurs, J., 31 aug 1979

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Nijmegen : een studie op regionaal-stads- en wijk/buurtnivo . Planbeschrijving

Auteur: Sunier, O. & Jansen van der Sligte, H., 31 aug 1979

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Stadsvernieuwing, niet om de woning alleen : pleidooi voor een integrale aanpak

Auteur: Lantinga, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kosteninformatie in de schetsplanfase met behulp van de elementenbegroting

Auteur: Bakker, F., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master