Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
1990

Das Stilisieren von Timing-Konturen: eine neue Methode zur Untersuchung temporaler Strukturen in gesprochener Sprache

Adriaens-Porzig, U. & Rump, H. H. W., 14 sep 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 38 blz. (IPO rapport; vol. 762)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

De invloed van de materiaalgegevens en de gereedschap geometrie op de nauwkeurigheid van de produkthoek bij vrijbuigen van plaat

Daly, K. J. A., Perduijn, A. B. & Ramaekers, J. A. H., jun 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 32 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
4 Downloads (Pure)

De invloed van gereduceerde difonen op de natuurlijkheid van Brits-Engelse difoonspraak

de Groot, D., 23 jul 1990, Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 53 blz. (IPO rapport; vol. 757)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

De oogdruppelaar : de ontwikkeling van een inrichting om zelfstandig de ogen te druppelen

Denneman, P. A. T., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 53 blz. (BMGT; vol. 89.473)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
29 Downloads (Pure)

De produktie van varkensvlees : een integrale ketenbenadering: deelrapport 1: enkele modellen voor de varkenshouderij

Lambert, A. J. D., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 56 blz. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; vol. 41)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
40 Downloads (Pure)

De toepassing van vaardigheden bij de specificatie van het bewerkingsvoorschrift

Muntslag, D. R., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 21 blz. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; vol. 37)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
27 Downloads (Pure)

Een automatische opstelling voor het meten van een psychometrische curve

Mols, I. M. & Nievergeld, A. J. L., 4 mei 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 49 blz. (IPO-Rapport; vol. 742)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Een proefopzet voor onderzoek naar de efficiëntie van multimodale mens-computerinteractie

Schumacher, H. M. J., 20 jul 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 61 blz. (IPO rapport; vol. 753)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Een transparant leerlingmodel in SuperCard

Ketelaars, M. W. A. M., 11 dec 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 26 blz. (IPO rapport; vol. 771)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Effecten van atmosferische expositie : degradatieprocessen van gebouwen

Manders-Maanders, E. H. C., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 139 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
374 Downloads (Pure)

Efficient estimation of sensitivity and bias in detection tables

Bouwhuis, D. G., 24 jan 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 6 blz. (IPO-Rapport; vol. 732)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Expositie van bouwmaterialen en bouwdelen aan de atmosfeer : gebruikscondities van gebouwen

van Mulken, G. N. M. & Manders-Maanders, E. H. C., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 112 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
84 Downloads (Pure)

Het einde van arbeidsprocesbenadering en sociotechniek : een kwestie van redeneren of uitproberen?

Eijnatten, van, F. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 25 blz. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep T&A : monografie; vol. 004)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
131 Downloads (Pure)

Het gebruik van natte (industriële) bijproducten in de varkenshouderij : een verkenning van de Nederlandse situatie

Stoop, M. L. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 59 blz. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; vol. 43)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
196 Downloads (Pure)

Het mengen van computer-beelden met video-beelden met behulp van de Torch interfaces

van Osch, P. H. G., Ellerman, H. H., van Itegem, J. P. M. & Dijkstra, F. J., 30 mei 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 37 blz. (IPO rapport; vol. 750)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Holistic and participative (re)design : a method for more integral designing flexible and productive systems contemporary Dutch sociotechnical developments

Eijnatten, van, F. M., Hoevenaars, A. M. & Rutte, C. G., 1990, Eindhoven: Eindhoven University of Technology. 26 blz. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep T&A : monografie; vol. 006)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
33 Downloads (Pure)

Home care : programmeren en ontwerpen van woningen voor zelfstandig wonende ouderen

Boekholt, J. T., Wagenberg, van, A. F. G. M. & van der Geest, W. G. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, TEMA Projectenbureau. 80 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
295 Downloads (Pure)

Incidentele en intentionele mediatoren bij het leren van gepaarde associaties

Vrijken, N., 14 sep 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 71 blz. (IPO rapport; vol. 763)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Informatievoorziening ten behoeve van klantenorderacceptatie : een eerste verkenning

Faszbender, F. J., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 18 blz. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; vol. 40)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
493 Downloads (Pure)

Kennistransfer naar het midden- en kleinbedrijf

Brouwers, A., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 26 blz. (BMGT; vol. 89.209)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
40 Downloads (Pure)

Klassieke sociotechniek : het sociotechnisch ontwerpparadigma van organisaties

Eijnatten, van, F. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 37 blz. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep T&A : monografie; vol. 001)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
535 Downloads (Pure)

Logistiek management in ziekenhuizen : verslag van een onderzoek naar een aantal goederenstromen in ziekenhuizen

Heijst, van, L. J. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 72 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
1735 Downloads (Pure)

Maintenance of 2- and 3-connected components of graphs; Part II: 2- and 3-edge-connected components and 2-vertex-connected components

Poutré, La, J. A., 1990, Utrecht: Utrecht University. 74 blz. (Universiteit Utrecht. UU-CS, Department of Computer Science; vol. 9027)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
33 Downloads (Pure)

Medical Technology Assessment : research assessment

Brouwers, A., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 76 blz. (BMGT; vol. 90.073)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
33 Downloads (Pure)
Open Access
Bestand
175 Downloads (Pure)

Ondernemer, onderneming en omgeving : een liber amicorum opgedragen aan prof. W. Bos ter gelegenheid van zijn emeritaat

Doorn, van, A. (redactie), Feitsma, H. (redactie), Sars, A. C. J. (redactie), Dongen, van, J. F. M. (redactie), Wilde, van der, J. P. I. (redactie) & Zweeden, van, A. F. (redactie), 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 328 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
864 Downloads (Pure)

Onderwijsvormen

Gobits, R., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 32 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
83 Downloads (Pure)

Performance management in hospitals

Tuijl, van, H. F. J. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 17 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
46 Downloads (Pure)

Production preparation and numerical control in PCB assembly

Laarhoven, van, P. J. M. & Zijm, W. H. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 25 blz. (Memorandum COSOR; vol. 9009)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
59 Downloads (Pure)

Simple organisations, complex jobs : the Dutch sociotechnical approach

de Sitter, L. U., Hertog, den, J. F. & Eijnatten, van, F. M., 1990, Maastricht: Maastricht Economic Research Institute on Innovation & Technology. 29 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

1 Downloads (Pure)

Some comments about information systems design for production control from the perspective of an integral sociotechnical organization philosophy

Eijnatten, van, F. M. & Loeffen, J. M. J., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 17 blz. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep T&A : monografie; vol. 003)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
39 Downloads (Pure)

SORP: a system for rule prosody

Carl, M. M., 23 okt 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 40 blz. (IPO rapport; vol. 768)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Strategische produkt-innovatie : een koersbepaling

Nagel, A. P. & Brouwers, A., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 19 blz. (BMGT; vol. 90.094)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
46 Downloads (Pure)

Strategische produkt-innovatie wetenschap en praktijk

Nagel, A. P., Graafmans, J. A. M. & Brouwers, A., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 45 blz. (BMGT; vol. 90.233)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
95 Downloads (Pure)

Structuur en discourse operators in informatiedialogen via toetsenbord en beeldscherm

Licher, E. H. G., 8 jan 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 73 blz. (IPO-Rapport; vol. 729)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Teacher: de leerkracht interface

Reek, van den, K., 30 mei 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 62 blz. (IPO rapport; vol. 749)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Technologie-dynamica : een verkenning van de potenties voor technology assessment

Schot, J. W., 1990, 's-Gravenhage: NOTA. 37 blz. (NOTA werkdocumenten; vol. 11)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
47 Downloads (Pure)

Technology assessment : een interfakultaire beeldvorming

Brouwers, A., 1990, Eindhoven: Projektburo voor Biomedische en Gezondheidstechnologie. 40 blz. (BMGT; vol. 90.418)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
33 Downloads (Pure)

Testappartaat voor de Pocketstem

Kamperman, F. L. A. J., 17 jul 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 47 blz. (IPO rapport; vol. 756)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

The influence of lexical characteristics on children's word reading times

de Bruijn, L. M., 5 okt 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 32 blz. (IPO rapport; vol. 766)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Toonhoogteperceptie van tweetonige complexen

Fleuren, J. F. M., 17 jul 1990, Eindhoven: Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). 21 blz. (IPO rapport; vol. 755)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Transport tandartsbehandelstoel

Hulsbosch, A. P. J. M., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 38 blz. (Technische Werkwinkel Gezondheidszorg : rapporten; vol. 20)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
26 Downloads (Pure)

Van woonwagen naar woonwijk : een onderzoek naar de woonwensen van een groep zigeuners in Asten

Burhenne, H. P. M. & Schriemer, M. P., 1990, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 48 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
196 Downloads (Pure)

Zicht krijgen op produktinnovatie op ondernemingsniveau

Nagel, A. P., 1990, Eindhoven: StiPT. 44 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
67 Downloads (Pure)
1991

A compensation procedure for multiprogramming queues

Adan, I. J. B. F., Houtum, van, G. J. J. A. N., Wessels, J. & Zijm, W. H. M., 1991, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 22 blz. (Memorandum COSOR; vol. 9113)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
70 Downloads (Pure)

Afzetfinanciering

Santema, S. C., 1991, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 43 blz. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial Engineering and Management Science; vol. 44)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
22 Downloads (Pure)

A model of the cognitive aspects of physics instruction

Ferguson-Hessler, M. G. M. & Jong, de, A. J. M., 1991, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 21 blz. (OCTO-report; vol. 9101)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
33 Downloads (Pure)

An hypothesis scratchpad as a supportive instrument in simulation learning environments

Joolingen, van, W. R. & Jong, de, A. J. M., 1991, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 44 blz. (OCTO-report; vol. 9103)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
73 Downloads (Pure)