Department of Electrical Engineering

Onderzoeksoutput

Filter
Werkdocument
2020

Controlling Rayleigh-Bénard convection via Reinforcement Learning

Beintema, G., Corbetta, A., Biferale, L. & Toschi, F., 31 mrt 2020.

Onderzoeksoutput: WerkdocumentAcademic

2018

Panoptic segmentation with a joint semantic and instance segmentation network

de Geus, D., Meletis, P. & Dubbelman, G., 6 sep 2018, (Niet gepubliceerd) arXiv.org, blz. 1-6, 6 blz.

Onderzoeksoutput: WerkdocumentAcademic

Bestand
18 Downloads (Pure)
Open Access
1 Downloads (Pure)