Building Physics and Services

  • Groene Loper 6, Vertigo

    Eindhoven

    Nederland

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Nederland

Onderzoeksoutput

1975

Approximate solutions to boundary layer problems in linear kinetic theory

Wit, de, M. H., 1975, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 138 blz.

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

Open Access
Bestand
187 Downloads (Pure)

Flow of a rarified gas through a long capillary generated by a temperature gradient

Kruger, A. J., Larmit, A. J. F. & Wit, de, M. H., 1975, Rar.Gas Dyn. 7th symp. Pisa.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Geluidoverdracht over grote afstanden : literatuurstudie bodemdemping en afscherming

Gerretsen, E., 1975, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 32 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-21-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
59 Downloads (Pure)

Het verband tussen spraakverstaanbaarheid en de sterkte van wegverkeersgeluid

Gerretsen, E., 1975, Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-17-03)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
98 Downloads (Pure)
1977

Echovrije ruimte voor geluidmetingen aan hydraulische systemen : richtlijnen voor akoestisch en mechanisch ontwerp en konstruktie

Berhault, J. P. A., Daniels, J. C. J. & Martin, H. J., 1977, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 40 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
48 Downloads (Pure)

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage, using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, AIM meeting "Energie Solaire" Liege. Liege

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, Journees internationales d'etudes sur le chauffage solaire dans le batiment, Liege, 12-14 Septembre 1977. Liege: AIM

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Open Access
Bestand
23 Downloads (Pure)
1979

Literatuuronderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van zwavelbeton

Hardon, J. J., 1979, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 47 blz. (TH Eindhoven. Afd. Bouwkunde, Laboratorium Materiaalkunde : rapport; vol. ML/79/03)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
176 Downloads (Pure)

Over het normbegrip in de bouwkunde

Trum, H. M. G. J., 1979, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 229 blz.

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

Open Access
Bestand
363 Downloads (Pure)
1980

Diffusion coefficients of oxygen and hemoglobin as obtained simultaneously from photometric determination of the oxygenation of layers of hemoglobin solutions

Kreuzer, F. J. A., Spaan, J. A. E. & Wely, van, F. K., 1980, In : Pflügers Archiv : European Journal of Physiology. 384, 3, blz. 241-251

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Open Access
Bestand
18 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Geluidreductie streekbus door motorinkapseling "stille streekbus" fase 3

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 83 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-03-07)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
100 Downloads (Pure)

Samenvattend overzicht van geluidemissie, energieverbruik en uitlaatgasemissie bij alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 21 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-HR-03-06)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
43 Downloads (Pure)

Wind en weder dienende

Wisse, J. A., 1980, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 17 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

Open Access
Bestand
82 Downloads (Pure)
1981

Geluidreductie door gevels : rekenmethode

Gerretsen, E., 1981, 's-Gravenhage: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
200 Downloads (Pure)

Geluidreductie door gevels voor wegverkeersgeluid : meetmethoden

Gerretsen, E., 1981, Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
78 Downloads (Pure)

Thermal stratification in heat storages

Veltkamp, W. B., 1981, Thermal storage of solar energy : proceedings of an international TNO-symposium, 5-6 November 1980, Amsterdam. Ouden, den, C. (redactie). The Hague: Nijhoff, blz. 47-59

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Open Access
Bestand
3 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Verbeterde graaddagenmethode

Hoen, P. J. J. & Thijs, R. V. L. M., 1981, Herz. dr. redactie Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 108 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
480 Downloads (Pure)
1982

Geluidafstraling van wanden en gebouwen : een rekenmodel

Gerretsen, E. & Verboom, W. C., 1982, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. IL, Industrielawaai; vol. IL-HR-13-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
192 Downloads (Pure)

Optimization of the energy management of low-energy houses with a solar heating and hot water system

Veltkamp, W. B. & van Koppen, C. W. J., 1982, Eindhoven: Eindhoven University of Technology. 48 blz. (EUT report. WPS, Vakgr. warmte-, proces- en stromingstechniek; vol. WPS-82.09.R334)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
27 Downloads (Pure)

Optimization of the mass flow in the heat distribution circuit of a solar heating system with a stratified storage

Veltkamp, W. B., 1982, Solar world forum : congress on solar technology in the eighties, Brighton, 23-28 August 1981. Vol. 1. Hall, D. O. & Morton, J. (redactie). Oxford: Pergamon, blz. 286-290

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Open Access
Bestand
32 Downloads (Pure)

Thermische berekeningen paviljoenen 'De Berkt

Hensen, J. L. M. & Pernot, C. E. E., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/1.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Thermische en luchtkwaliteitsaspecten van het binnenmilieu

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 1821.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie KLI/PAS met gegevens van NRC Canada

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.231.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1983

Energieproeftuin: resultaten energiegebruiks-berekeningen

Hoen, P. J. J. & Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.227/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

High performance passive solar heating system with heat pipe energy transfer and latent heat storage

Dijk, van, H. A. L., Galen, van, E., Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1983, Proc. 8th National Passive Solar Conference, ISES-USA, Santa Fe, NM, Sept. 1983. Santa Fe, New Mexico, blz. 6-doc.nr. 27-

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Downloads (Pure)

Kwaliteit van de binnenlucht in de woonpaviljoenen

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Notitie inzake bouwfysische aspecten verbouw kantoor VVV Breda

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.203.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie met behulp van Los Alamos test cell data

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.207.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1984

An EXAFS study of the influence of CO chemisorption on the structure of highly dispersed Rh/TiO2 catalysts

Koningsberger, D. C., van 't Blik, H. F. J., van Zon, J. B. A. D. & Prins, R., 1984, 8th International Congress on Catalysis. Volume 5: Cluster-derived catalysis ; Active phase-support interactions ; catalysis for synthesisa of chemicals. Weinheim: Verlag Chemie, blz. 123-134

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

An EXAFS study of the influence of CO chemisorption on the structure of highly dispersed Rh/TiO2 catalysts

Koningsberger, D. C., van 't Blik, H. F. J., van Zon, J. B. A. D. & Prins, R., 1984, 8th International Congress on Catalysis. Volume VI: Discussion-remarks. Weinheim: Verlag Chemie, blz. 279-282

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Balancing of solar heating options

Veltkamp, W. B. & van Koppen, C. W. J., 1984, First EC conference on solar heating : proceedings of the international conference, held at Amsterdam, April 30 - May 4, 1984. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 691-695 (EUR; vol. 9437).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Berekeningen t.b.v. hoge-prestatie passief zonne-energie element

Hensen, J. L. M., 1984, Eindhoven: TNO-TPD rapport 226.205/3.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

De NVN-5125 Energiegebruik in woningen brengt geen duidelijkheid

Hoen, P. J. J., Wit, de, M. H. & Jong, de, P. P. G., 1984, In : Bouw. 32, 24, blz. 54-56 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Experimental performance of the second generation solar heating system in the solar house of the Eindhoven University of Technology

Bisschops, R. W. G., van Koppen, C. W. J. & Veltkamp, W. B., 1984, Solar World Congress, Proceedings of the 8th Biennial Congress of the International Solar Energy Society. Oxford: Pergamon, Vol. 1. blz. 84-88

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Handberekeningen voor het energiegebruik van woningen

Hoen, P. J. J. & Wit, de, M. H., 1984, In : Klimaatbeheersing. 13, blz. 297-300

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

High performance passive solar heating system with heat pipe energy transfer

de Wit, M. H., Hensen, J. L. M., van Dijk, H. A. L., van den Brink, G. J. & van Galen, E., 1 dec 1984, 1st E.C. Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 367-372 6 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Latent heat storage in a high performance passive solar heating system

Brink, van den, G. J. & Hensen, J. L. M., 1984, Proc. IEA Symposium on Latent Heat Storage. Stuttgart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Performance of passive solar systems in Dutch low-rise housing

Habets, J. J. & Wit, de, M. H., 1984, Proc. 1st EC Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 438-442

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Performance of the second generation solar heating system in the solar house of the Eindhoven University of Technology

Bisschops, R. W. G., van Koppen, C. W. J. & Veltkamp, W. B., 1984, First EC conference on solar heating : proceedings of the international conference, held at Amsterdam, April 30 - May 4, 1984. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 538-542 (EUR; vol. 9437).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Simple air collectors for preheating fresh air

Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1984, Proc. 1st EC Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 309-313

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)