• Groene Loper 6, Vertigo

    Eindhoven

    Nederland

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Nederland

Onderzoeksoutput

1984

Simple air collectors for preheating fresh air

Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1984, Proc. 1st EC Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 309-313

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
1983

Energieproeftuin: resultaten energiegebruiks-berekeningen

Hoen, P. J. J. & Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.227/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

High performance passive solar heating system with heat pipe energy transfer and latent heat storage

Dijk, van, H. A. L., Galen, van, E., Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1983, Proc. 8th National Passive Solar Conference, ISES-USA, Santa Fe, NM, Sept. 1983. Santa Fe, New Mexico, blz. 6-doc.nr. 27-

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Downloads (Pure)

Kwaliteit van de binnenlucht in de woonpaviljoenen

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Notitie inzake bouwfysische aspecten verbouw kantoor VVV Breda

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.203.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie met behulp van Los Alamos test cell data

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.207.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1982

Geluidafstraling van wanden en gebouwen : een rekenmodel

Gerretsen, E. & Verboom, W. C., 1982, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. IL, Industrielawaai; vol. IL-HR-13-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
191 Downloads (Pure)

Thermische berekeningen paviljoenen 'De Berkt

Hensen, J. L. M. & Pernot, C. E. E., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/1.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Thermische en luchtkwaliteitsaspecten van het binnenmilieu

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 1821.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie KLI/PAS met gegevens van NRC Canada

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.231.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1981

Geluidreductie door gevels : rekenmethode

Gerretsen, E., 1981, 's-Gravenhage: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
200 Downloads (Pure)

Geluidreductie door gevels voor wegverkeersgeluid : meetmethoden

Gerretsen, E., 1981, Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
78 Downloads (Pure)
1980

Geluidreductie streekbus door motorinkapseling "stille streekbus" fase 3

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 83 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-03-07)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
100 Downloads (Pure)

Samenvattend overzicht van geluidemissie, energieverbruik en uitlaatgasemissie bij alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 21 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-HR-03-06)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
43 Downloads (Pure)
1977

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage, using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, AIM meeting "Energie Solaire" Liege. Liege

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, Journees internationales d'etudes sur le chauffage solaire dans le batiment, Liege, 12-14 Septembre 1977. Liege: AIM

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Open Access
Bestand
23 Downloads (Pure)
1975

Flow of a rarified gas through a long capillary generated by a temperature gradient

Kruger, A. J., Larmit, A. J. F. & Wit, de, M. H., 1975, Rar.Gas Dyn. 7th symp. Pisa.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Geluidoverdracht over grote afstanden : literatuurstudie bodemdemping en afscherming

Gerretsen, E., 1975, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 32 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-21-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
59 Downloads (Pure)

Het verband tussen spraakverstaanbaarheid en de sterkte van wegverkeersgeluid

Gerretsen, E., 1975, Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-17-03)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
97 Downloads (Pure)