• Groene Loper 6, Vertigo

    Eindhoven

    Nederland

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Nederland

Onderzoeksoutput

1975

Flow of a rarified gas through a long capillary generated by a temperature gradient

Kruger, A. J., Larmit, A. J. F. & Wit, de, M. H., 1975, Rar.Gas Dyn. 7th symp. Pisa.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Geluidoverdracht over grote afstanden : literatuurstudie bodemdemping en afscherming

Gerretsen, E., 1975, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 32 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-21-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
59 Downloads (Pure)

Het verband tussen spraakverstaanbaarheid en de sterkte van wegverkeersgeluid

Gerretsen, E., 1975, Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-17-03)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
97 Downloads (Pure)
1977

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage, using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, AIM meeting "Energie Solaire" Liege. Liege

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

On the computation of the thermal load for a solar heating system with stratified storage using hourly averages of actual meteorological data

Wit, de, M. H., 1977, Journees internationales d'etudes sur le chauffage solaire dans le batiment, Liege, 12-14 Septembre 1977. Liege: AIM

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Open Access
Bestand
23 Downloads (Pure)
1980

Geluidreductie streekbus door motorinkapseling "stille streekbus" fase 3

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 83 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-DR-03-07)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
100 Downloads (Pure)

Samenvattend overzicht van geluidemissie, energieverbruik en uitlaatgasemissie bij alternatieve mogelijkheden voor openbaar vervoer

Gerretsen, E. & Ling, van, J. A. N., 1980, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 21 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. VL, Verkeerslawaai; vol. VL-HR-03-06)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
43 Downloads (Pure)
1981

Geluidreductie door gevels : rekenmethode

Gerretsen, E., 1981, 's-Gravenhage: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 22 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
200 Downloads (Pure)

Geluidreductie door gevels voor wegverkeersgeluid : meetmethoden

Gerretsen, E., 1981, Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. WG, Woongeluid; vol. WG-HR-05-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
78 Downloads (Pure)
1982

Geluidafstraling van wanden en gebouwen : een rekenmodel

Gerretsen, E. & Verboom, W. C., 1982, s.l.: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 26 blz. (Onderzoekprogramma Interdepartementale Commissie Geluidhinder. IL, Industrielawaai; vol. IL-HR-13-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
191 Downloads (Pure)

Thermische berekeningen paviljoenen 'De Berkt

Hensen, J. L. M. & Pernot, C. E. E., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/1.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Thermische en luchtkwaliteitsaspecten van het binnenmilieu

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 1821.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie KLI/PAS met gegevens van NRC Canada

Hensen, J. L. M., 1982, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.231.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1983

Energieproeftuin: resultaten energiegebruiks-berekeningen

Hoen, P. J. J. & Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 218.227/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

High performance passive solar heating system with heat pipe energy transfer and latent heat storage

Dijk, van, H. A. L., Galen, van, E., Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1983, Proc. 8th National Passive Solar Conference, ISES-USA, Santa Fe, NM, Sept. 1983. Santa Fe, New Mexico, blz. 6-doc.nr. 27-

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Downloads (Pure)

Kwaliteit van de binnenlucht in de woonpaviljoenen

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 118.219/2.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Notitie inzake bouwfysische aspecten verbouw kantoor VVV Breda

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.203.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Validatie met behulp van Los Alamos test cell data

Hensen, J. L. M., 1983, Eindhoven: TNO-TPD rapport 318.207.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1984

Berekeningen t.b.v. hoge-prestatie passief zonne-energie element

Hensen, J. L. M., 1984, Eindhoven: TNO-TPD rapport 226.205/3.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

De NVN-5125 Energiegebruik in woningen brengt geen duidelijkheid

Hoen, P. J. J., Wit, de, M. H. & Jong, de, P. P. G., 1984, In : Bouw. 32, 24, blz. 54-56 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Handberekeningen voor het energiegebruik van woningen

Hoen, P. J. J. & Wit, de, M. H., 1984, In : Klimaatbeheersing. 13, blz. 297-300

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

High performance passive solar heating system with heat pipe energy transfer

de Wit, M. H., Hensen, J. L. M., van Dijk, H. A. L., van den Brink, G. J. & van Galen, E., 1 dec 1984, 1st E.C. Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 367-372 6 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Latent heat storage in a high performance passive solar heating system

Brink, van den, G. J. & Hensen, J. L. M., 1984, Proc. IEA Symposium on Latent Heat Storage. Stuttgart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Performance of passive solar systems in Dutch low-rise housing

Habets, J. J. & Wit, de, M. H., 1984, Proc. 1st EC Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 438-442

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Simple air collectors for preheating fresh air

Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1984, Proc. 1st EC Conference on Solar Heating. Ouden, den, C. (redactie). Dordrecht: Reidel, blz. 309-313

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
1985

Energieproeftuin: eerste resultaten hoopvol

Hensen, J. L. M., Hoen, P. J. J. & Leeuw, de, P., 1985, In : Bouw. 26, blz. 12-15

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Luchtdoorlatendheidsmetingen: Gaffelveld 81 te Houten

Dings, L. C. H. & Hensen, J. L. M., 1985, Eindhoven: TNO-TPD rapport 518.055.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Meetproject Energieproeftuin deel I: metingen onbewoonde toestand

Hensen, J. L. M., Dings, L. C. H. & Laan, van der, M. J., 1985, Eindhoven.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Meetproject Energieproeftuin deel III: enquete 1984/1985

Hensen, J. L. M., 1985, Eindhoven: TNO-TPD rapport 418.228/3.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Onderzoek naar de geluidproduktie van motorcrossterreinen en mogelijkheden tot geluidvermindering

Gerretsen, E., 1985, Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 80 blz. (Onderzoekprogramma geluidhinder. GF, Beleidsontwikkeling; vol. GF-HR-02-01)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
99 Downloads (Pure)

Tussenevaluatie Energieproeftuin

Hensen, J. L. M. & Hoen, P. J. J., 1985, Eindhoven: TNO-TPD rapport 518.039.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Uitgebreid meetprogramma voor de energieproeftuin

Hensen, J. L. M., Hoen, P. J. J. & Leeuw, de, P., 1985, In : Bouw. 40, 22, blz. 48-49 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vocht- en gezondheidsproblemen in een woning te Gerwen

Donze, G. J. & Verschuuren, P. J. C., 1985, Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. 76 blz. (TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : publicaties Bouwkundewinkel)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
53 Downloads (Pure)
1986

Eenvoudige bouwkundige luchtcollectoren voor verwarming van verse ventilatielucht

Hensen, J. L. M. & Wit, de, M. H., 1986, In : VV : verwarming en ventilatie. 44, 7, blz. 517-524

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Energieproeftuin: a real scale experiment with low-energy dwellings in The Netherlands

Hensen, J. L. M. & Hoen, P. J. J., 1986, Proc. Int. Climatic Architecture Congress, Louvain-la-Neuve, July 1986. Louvain-la-Neuve: Katholieke Universiteit Leuven, blz. 10-

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Geluidproduktie van motorcrossterreinen en mogelijkheden tot geluidreductie : samenvattend rapport

Gerretsen, E., 1986, Leidschendam: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 35 blz. (Onderzoekprogramma geluidhinder. GF, Beleidsontwikkeling; vol. GF-HR-02-02)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Open Access
Bestand
36 Downloads (Pure)