Systemen in tijd en ruimte

Cursus

Omschrijving

In het vak systemen in tijd en ruimte wordt de wiskundige basis gelegd voor de modelmatige analyse van fysische systemen. Het vak bevat naast de introductie van diverse wiskundige basisconcepten (en de achtergrond hiervan) diverse voorbeelden uit de biomedische context om het gebruik hiervan te illustreren en te oefenen. Dit vak legt een basis voor verschillende vakken in de BMT major door het aanleren van meerdere engineering skills die onmisbaar zijn voor iedere (bio)medische ingenieur.
Cursusperiode1/09/15 → …
CursusniveauVerdiepend
CursusformaatCursus